• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

filter nieuwsberichten

Nieuws

 • 26 sep, 2023

  Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

  Begin september werd in Mennorode (Elspeet) de tweedaagse zomerconferentie gehouden voor studenten, kandidaten en predikanten...

  lees meer
  26 sep2023
 • 21 sep, 2023

  Bericht van commissie toelating

  Per 21 september 2023 is toegelaten tot de evangeliebediening en beroepbaar gesteld:

  lees meer
  21 sep2023
 • 11 sep, 2023

  Preekoefeningen

  Regelmatig worden er preekoefeningen gehouden door onze theologiestudenten. 

  lees meer
  11 sep2023
 • 09 mrt, 2023

  Symposium HHS - terugluisteren

  Het symposium over ds. Boer op 20 januari jl. kunt u terugluisteren.

  lees meer
  09 mrt2023
 • 20 jun, 2023

  Terugblik open dag HHS

  Op 3 juni 2023 heeft het Hersteld Hervormd Seminarium een open dag georganiseerd. Zo’n 120 bezoekers meldden zich bij de...

  lees meer
  20 jun2023
 • 01 sep, 2023

  Zomerconferentie 2023

  Op D.V. 1 en 2 september 2023 vindt in conferentieoord ‘Mennorode’ te Elspeet de 17 e tweedaagse conferentie...

  lees meer
  01 sep2023
 • 14 jun, 2023

  Opening Academisch Jaar 2023-2024

  Op D.V. vrijdag 1 september zal in Elspeet de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2023-2024.

  lees meer
  14 jun2023
 • 23 jan, 2023

  Open dag Hersteld Hervormde Seminarium

  D.V. 3 juni 2023

  lees meer
  23 jan2023
 • 23 sep, 2022

  Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar HHS

  Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar HHS 2 en 3 september 2022

  lees meer
  23 sep2022
 • 14 jun, 2022

  Opening academisch jaar 2022-2023 Hersteld Hervormd Seminarie

  D.V. vrijdagavond 2 september 2022 A.D. is de opening van het nieuwe academische jaar. We willen als studenten en docenten de...

  lees meer
  14 jun2022
 • 14 jun, 2022

  Aankomend eerstejaars student?

  Heb je je als aankomend eerstejaars student aangemeld via studielink?

  lees meer
  14 jun2022
 • 21 sep, 2021

  Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar HHS 3 en 4 september 2021

  Op vrijdag 3 en zaterdag 4 september 2021 vond voor de eerste keer in de zomer de conferentie plaats.

  lees meer
  21 sep2021
 • 14 jun, 2021

  Aankondiging HHS-conferentie 2021

  Op D.V. 3 en 4 september 2021 A.D. vindt de 15e tweedaagse conferentie plaats. Het thema van de conferentie is ‘Waartoe...

  lees meer
  14 jun2021
 • 10 mei, 2021

  Consent terugkeer tot het ambt dr. P.C. Hoek

  Het breed moderamen heeft in zijn vergadering van 6 mei consent voor de terugkeer tot het ambt verleend aan dr. P. C. Hoek,...

  lees meer
  10 mei2021
 • 15 feb, 2021

  4 maart presentatie hertaling Willem Teellinck, Soliloquium. Een mystieke oefening in verlangen

  Op D.V. 4 maart 2021 organiseert het ReCePP, samen met het Titus Brandsma Instituut en BerneMedia de online presentatie van de...

  lees meer
  15 feb2021
 • 18 jan, 2021

  Nieuwsbericht seminarie

  Met wederzijds goedvinden zal Dr. P. de Vries (64) zijn werkzaamheden aan het Hersteld Hervormd Seminarie per DV 1 september...

  lees meer
  18 jan2021
 • 27 nov, 2020

  Bericht van commissie toelating

  Per 27 november jl. is preekbevoegdheid verleend aan een student. 

  lees meer
  27 nov2020
 • 12 okt, 2020

  Startsymposium ReCePP 'Wilhelmus à Brakel van 1700 tot 2020, van Nederland tot Azië'

  Het op 7 januari 2020 opgerichte Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) wil met name de uitwisseling van vroomheid...

  lees meer
  12 okt2020
 • 14 apr, 2020

  Research Center Puritanism and Piety

  Het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP) is op 7 januari 2020 opgericht en vormt een samenwerkingsverband tussen het...

  lees meer
  14 apr2020
 • 14 sep, 2020

  Crisis en hoop: omgang met crisissituaties in christendom, piëtisme en Verlichting

  Vanaf D.V. begin feb. t/m half maart 2021 biedt dr. J. van de Kamp vanuit het Research Center Puritanism and Piety (ReCePP)...

  lees meer
  14 sep2020
 • 07 sep, 2020

  Verslag opening academisch jaar HHS

  Vrijdag 28 augustus jl. organiseerde de studentenraad de jaaropening in de Hersteld Hervormde Gemeente van Staphorst. Er was...

  lees meer
  07 sep2020
 • 26 jun, 2020

  Toegelaten en beroepbaar gesteld

  Toegelaten en beroepbaar gesteld

  lees meer
  26 jun2020
 • 04 jun, 2020

  Bericht van commissie toelating

  Per 4 juni jl. zijn twee kandidaten toegelaten tot de Evangeliebediening en beroepbaar gesteld en is er aan een student...

  lees meer
  04 jun2020
 • 25 mei, 2020

  Jonathan Edwardscongres te Leuven

  Rationaliteit en spiritualiteit bij religieuze ervaringen  - Wereldwijd Jonathan Edwardscongres (23-27 augustus 2021, te...

  lees meer
  25 mei2020
 • 04 feb, 2020

  Terugblik winterconferentie

  Op 2 en 3 januari werd de jaarlijkse winterconferentie gehouden; ruim 70 studenten, kandidaten en beginnende predikanten...

  lees meer
  04 feb2020
 • 25 jan, 2017

  De avond van een preekoefening

  Gedurende het studiejaar wordt maandelijks een preekoefening gehouden. Om aan het einde van de studie het kerkelijk examen te...

  lees meer
  25 jan2017
 • Preekoefeningen

  Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

  lees meer
 • Aankondiging winterconferentie 2020

  D.V. 2 en 3 januari 2020 vindt de 14e tweedaagse winterconferentie plaats. Het thema van de conferentie is ‘new...

  lees meer
 • Terugblik Open dag Hersteld Hervormd Seminarium

  Op zaterdag 1 juni 2019 was het Open Dag bij het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS). 

  lees meer
 • Uitnodiging

  ‘Twee harten open – geestelijke leiding in de prediking anno 2019’ Symposium op D.V. 5 april over de...

  lees meer
 • 17 jan, 2019

  Uitnodiging

  Conferentie 'De theologie van Dordt en de kerk vandaag' - D.V. vrijdag 10 mei 2019

  lees meer
  17 jan2019
 • 16 jan, 2019

  Verklaring Hersteld Hervormd Seminarium in verband met Nashville

  Verklaring Hersteld Hervormd Seminarium in verband met Nashville

  lees meer
  16 jan2019
 • 11 sep, 2018

  Preekoefeningen

  Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

  lees meer
  11 sep2018
 • Aankondiging winterconferentie 2018

  Op D.V. 3 en 4 januari 2019 vindt de 13e tweedaagse winterconferentie plaats. Deze keer zijn de lezingen gegroepeerd rond het...

  lees meer
 • Conference on The Theology of Dort (1618–1619)

  Call for papers

  lees meer
 • 28 sep, 2017

  Toelating

  Lees hier het actuele nieuws van de commissie toelating!

  lees meer
  28 sep2017
 • 13 jul, 2017

  Kandidaten met preekconsent en kandidaten, die beroepbaar gesteld zijn

  Het eind van het cursusjaar is een mooi moment om terug te kijken. Er is hard gewerkt. 

  lees meer
  13 jul2017
 • Gastcollege prof. dr. B.A. Zuiddam (Tasmania, Australië)

  Op D.V. di 17 april a.s. geeft prof. dr. B.A. Zuiddam (Tasmania, Australië) aan het HHS een gastcollege over ‘Het...

  lees meer
 • D.v. Woensdag 11 april: Meeloopdag Hersteld Hervormd Seminarie

  Overweeg jij om de theologieopleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarie, gevestigd bij de Vrije Universiteit Amsterdam, te...

  lees meer
 • 01 dec, 2017

  Aankondiging winterconferentie 2018

  Op D.V. 4 en 5 januari 2018 vindt de winterconferentie plaats. Deze keer zijn de lezingen gegroepeerd rond het thema...

  lees meer
  01 dec2017
 • 01 dec, 2017

  Vrouwen maken kennis met het Seminarie

  Woensdag 15 november hield vrouwenvereniging “Wees een Zegen” van Zwartebroek-Terschuur haar...

  lees meer
  01 dec2017
 • 08 sep, 2017

  Preekoefeningen

  Wilt u een preekoefeningen van een van onze theologiestudenten bijwonen? Noteer de gegevens uit de tabel in uw agenda, en kom!

  lees meer
  08 sep2017
 • 10 feb, 2017

  Nieuwsbrief 'Rondom het Seminarie'

  Er is weer een nieuwe editie verschenen van 'Rondom het Seminarie', de nieuwsbrief voor wie mee wil leven met het...

  lees meer
  10 feb2017
 • 11 jan, 2017

  Tussenstand donateurswervingsactie

  De donateurswervingsactie heeft in het afgelopen jaar 119 nieuwe donateurs opgeleverd. Het stemt tot dankbaarheid dat zoveel...

  lees meer
  11 jan2017
 • 05 dec, 2016

  Aankondiging winterconferentie 2017

  Op D.V. 5 en 6 januari 2017 vindt de winterconferentie plaats. Deze keer staat het thema ‘Hervormd’ centraal.

  lees meer
  05 dec2016
 • 28 apr, 2016

  Meeloopdag

  Na de meeloopdag van april is er in mei een extra mogelijkheid om een dag mee te lopen met het HHS.

  lees meer
  28 apr2016
 • 03 feb, 2016

  International Conference John Owen

  International Conference on ‘John Owen: Between Orthodoxy and Modernity’, Theological University Apeldoorn, The...

  lees meer
  03 feb2016
 • 27 jan, 2016

  Inaugurele rede dr. W. van Vlastuin

  Dr. W. van Vlastuin heeft op 11 september 2015 zijn inaugurele rede uitgesproken. 

  lees meer
  27 jan2016
 • 03 feb, 2014

  Aankondiging winterconferentie 2015

  Op D.V. 8 en 9 januari 2015 staat de winterconferentie gepland. Reserveer deze data alvast in uw agenda!

  lees meer
  03 feb2014

filter
nieuwsberichten

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2023