• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Terugblik open dag HHS

20 juni 2023

Op 3 juni 2023 heeft het Hersteld Hervormd Seminarium een open dag georganiseerd. Zo’n 120 bezoekers meldden zich bij de studenten die hen opwachtten. Om 13:30 begon het programma met een opening door prof. dr. W. van Vlastuin, rector van het seminarium. Hij opende met gebed en Bijbellezen, waarna hij de opzet van het seminarium toelichtte.

Daarna was het tijd voor de eerste workshopronde. Helaas kon dr. B.J. Spruyt zijn workshop niet geven vanwege medische redenen. Hij had zich een aantal dagen eerder afgemeld. Ook dr. B.A. Zuiddam belde op het laatste nippertje af. Hij stond volledig vast in de file, en zag geen mogelijkheid om zijn workshops te geven. De bezoekers die zich voor deze workshops hadden opgegeven, konden bij andere workshops aansluiten. Vanwege deze onvoorziene omstandigheden vertrok prof. dr. W. van Vlastuin niet naar een kleiner lokaal om zijn workshop te geven, maar bleef hij in de grote collegezaal, waar de middag geopend was. Er was veel animo voor zijn minicollege over de kinderdoop. De bezoekers konden al hun vragen rond dit onderwerp op hem afvuren.

Docent drs. M.W. Muilwijk vertelde de bezoekers over het vak Latijn en gaf ze wat kennis mee over de taal én de literatuur eromheen. Latijn is, naast Grieks en Hebreeuws, een taal waar studenten kennis van moeten hebben, willen ze preekbevoegdheid aanvragen. Over talen gesproken, de kinderen die het kinderprogramma volgden kregen lessen Hebreeuws en Grieks van studenten. Dit zijn de grondtalen van de Bijbel, dus onmisbaar in de opleiding.

Een lokaal verderop zat dhr. B.J. van den Broek MSc. Hij geeft vanuit zijn bedrijf Up-a-Tree, samen met zijn compagnon, trainingen rondom persoonlijke vorming. De bezoekers mochten hiervan het een en ander proeven, terwijl ze leerden hoe ze feedback konden geven en krijgen. Van den Broek werd bijgestaan door een student, die meedeed in het rollenspel tussen hen beiden. Een workshop van heel andere aard werd gegeven door drs. P.D. van den Boogaard. Hij gaf een college kerkrecht. Dit vak wordt in de opleiding door drs. J.L. Schreuders gegeven, maar deze was helaas verhinderd. Van den Boogaard verving hem en wilde zo het belang van kerkrecht, zowel in de opleiding als in het kerkelijk leven, bij de bezoekers onder de aandacht brengen. Naast deze juridische kant van de opleiding kon de bezoeker zich ook laven aan de kerkgeschiedenis, gegeven door dr. J. van de Kamp. Hij liet kennismaken met zijn vak door in te gaan op de opwekking in Nijkerk rond het jaar 1750.

Tussen de twee workshoprondes was er een koffiepauze, waar men in gesprek kon gaan met elkaar, studenten en docenten. Na de tweede workshopronde werd de open dag afgesloten door prof. dr. Van Vlastuin.

Wilt u nagenieten van de open dag? Bekijk de foto’s.

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024