• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening academisch jaar 2024-2025

19 februari 2024

Op D .V. vrijdag 30 augustus zal de Opening Academisch Jaar gehouden worden in het kerkgebouw van de hhg te Elspeet. 

Wat?               Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium (meditatie, lezing en kennismaking met nieuwe studenten)

Wanneer?      D.V. vrijdag 30 augustus, aanvang 19:30 uur  (vanaf 19:00 uur inloop met koffie, thee)

Waar?              Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG ELSPEET

Een ieder, die mee wil leven met het seminarium binnen de HHK, is van harte welkom om deze bijeenkomst bij te wonen en samen met en voor docenten en studenten te bidden om Gods onmisbare zegen voor het nieuwe studiejaar.

Komt u/kom jij ook?

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024