• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening academisch jaar 2024-2025

19 februari 2024

Op D .V. vrijdag 30 augustus zal de Opening Academisch Jaar gehouden worden in het kerkgebouw van de hhg te Elspeet. 

Alle belangstellenden zijn hartelijk uitgenodigd. Noteer de datum al vast in uw agenda, en toon uw betrokkenheid met het HHS door die avond in Elspeet aanwezig te zijn.
Meer info volgt.

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024