• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Opening academisch jaar 2024-2025

24 juni 2024

Op D .V. vrijdag 30 augustus zal de Opening Academisch Jaar gehouden worden in het kerkgebouw van de hhg te Elspeet. 

Op D.V. vrijdag 30 augustus zal in Elspeet de opening plaatsvinden van het academisch jaar 2024-2025.

Op deze avond zal de Heere een zegen gevraagd worden voor het werk van docenten, studenten en de activiteiten van het Hersteld Hervormd Seminarium (HHS). Tevens is de avond bedoeld om elkaar te ontmoeten.

De meditatie wordt verzorgd door ds. M.W. Muilwijk. Vervolgens zal dr. J. van de Kamp een lezing geven over 'De toekomstverwachting voor Israël in de kerkgeschiedenis'. Daarna zullen de nieuwe studenten zich voorstellen.

Deze jaaropening staat niet alleen open voor studenten en docenten, maar is toegankelijk voor allen die de opleiding van predikanten in de Hersteld Hervormde Kerk een warm hart toedragen. Iedereen, van jong tot oud, is hartelijk welkom deze avond bij te wonen.

Met het oog op de voorstelronde van nieuwe studenten worden zij van harte uitgenodigd bij de opening aanwezig te zijn. Zij worden vriendelijk verzocht zich aan te melden via dr. P.C. Hoek, pc.hoek@kpnmail.nl.

Wat?               Jaaropening Hersteld Hervormd Seminarium
Wanneer?      D.V. vrijdag 30 augustus, aanvang 19:30 uur  (19:00 uur inloop met koffie, thee)
Waar?             Kerkgebouw van de HHG Elspeet, Vierhouterweg 45, 8075 BG ELSPEET

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024