• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Verslag zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

26 september 2023

Begin september werd in Mennorode (Elspeet) de tweedaagse zomerconferentie gehouden voor studenten, kandidaten en predikanten in hun eerste gemeente. 

Het thema van de conferentie was “Gods leiding in het lijden”. De avondbijeenkomst stond in het teken van de Opening Academisch Jaar 2023-2024.

Klik hier voor het verslag van deze dagen.
Klik hier om foto’s van de conferentie te bekijken.

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024