• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Symposium HHS - terugluisteren

09 maart 2023

Het symposium over ds. Boer op 20 januari jl. kunt u terugluisteren.

Ds. G. Boer was een markant hervormd-gereformeerd predikant. Zijn voluit trinitarische prediking met een profetische spits, trok diepe sporen in de Nederlandse Hervormde Kerk en daarbuiten. Hij kreeg bredere bekendheid door zijn lidmaatschap van het bestuur van de Gereformeerde Bond (1951-1969). Zijn theologie en spiritualiteit zijn tot op de dag van vandaag van grote waarde.

Terugluisteren

 

 

 

landelijke agenda

Zomerconferentie en opening academisch jaar 2023-2024

bekijk alle albums
 • © hersteld hervormde kerk 2024