• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Symposium HHS

19 september 2022

Het Hersteld Hervormd Seminarium houdt een symposium over de blijvende betekenis van ds. G. Boer (1913-1973) n.a.v. zijn 50 e sterfdag

Ds. G. Boer als (zacht)moedige herder
D.V. vrijdag 20 januari 2023, 14.00-20.00 uur
De Bethelkerk, De Haverkamp 1, te Lunteren,
Dagvoorzitter: Dr. B.A. Zuiddam

Middagprogramma:

13.30               ontvangst en inloop

14.00-14.15   opening door de dagvoorzitter

14.15-15.00   dr. B.J. Spruyt, ‘Hoe ds. Boer zacht van gemoed werd’

15.00-15.45  dr. M. Klaassen, ‘Hoe ds. Boer een moedige herder was’

16.15-17.00   prof. Dr. W. van Vlastuin, ‘Hoe ds. Boer herder van zachtmoedigen was’

Avondprogramma:

18.00-19.00   Korte statements (4 x 10-15 minuten): ‘Hoe ds. Boer herder van één kudde was’
Ds. W. Visscher
Ds. J.M.J. Kieviet
Dr. J.B. ten Hove
Ds. L.W.Ch. Ruijgrok

19.00-20.00    forumbespreking met de inleiders van de middag en de avond o.l.v. dr. P.C. Hoek

20.00               sluiting door dr. P.C. Hoek

Deelname

Aanmelden kan tot D.V. 16 januari 2023 via de website.

De kosten bedragen € 20,- per persoon (inclusief koffie/thee en maaltijd).

 

 • © hersteld hervormde kerk 2022