• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Persoonlijkheidsvorming

Met ingang van 2015 is de leergang "Uitrusten voor het werk" geïntroduceerd voor studenten aan het HHS. De leergang richt zich op de persoonlijke ontwikkeling van de student, naast de theologischebagage die hij aan de VU krijgt aangereikt. Het doel van de leergang is dat de aanstaande predikant voorafgaand aan zijn ambtelijk werk:
- voldoende inzicht heeft verkregen in zijn eigen competenties, en zo nodig bepaalde competenties verder uitgebouwd heeft.
- voldoende inzicht heeft in de sociale processen die er zich afspelen tussen mensen.
- in praktische zin de taken en rollen die van hem verwacht worden in voldoende mate beheerst

De uitvoering van de leergang is in handen van Up-a-Tree Associates (Barend van den Broek en Kees van Dam, Kerkewijk 117, Veenendaal), waar gewenst aangevuld met andere personen/expertises. Bij voltooiing van de volledige leergang zal aan betrokkene een getuigschrift verstrekt worden.

Voor informatie m.b.t. cursusjaar 2017-2018, klik hier.

Data trainingsdagen Up-a-Tree
Hersteld Hervormd Seminarium

2017 – 2018
Opening                1 september 2017
Afsluiting              29 juni 2018

Bachelor
- Woensdag 18 oktober 2017
- Woensdag 13 december 2017
- Woensdag 21 maart 2018
- Woensdag 23 mei 2018

Master
- Donderdag 19 oktober 2017
- Donderdag 14 december 2017
- Donderdag 22 maart 2018
- Donderdag 24 mei 2018

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: