• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Persoonlijkheidsvorming

Met ingang van 2015 is de Academie voor Professionele Onwikkeling geïntroduceerd voor studenten aan het HHS. Deze academie biedt een ontwikkelingsleergang aan de student naast de theologischebagage die hij aan de VU krijgt. Het doel van de leergang is dat de aanstaande predikant voorafgaand aan zijn ambtelijk werk:

 • voldoende inzicht heeft verkregen in zijn eigen competenties, en zo nodig bepaalde vaardigheden verder uitgebouwd heeft.
 • voldoende inzicht heeft in de sociale processen die er zich afspelen tussen mensen onderling en organisaties.
 • in praktische zin de taken en rollen die van hem verwacht worden in voldoende mate beheerst.

De uitvoering van de leergang is in handen van Up-a-Tree Associates (Barend van den Broek en Kees van Dam, Kerkewijk 117, 3904 JB te Veenendaal, www.up-a-tree.nl). Waar gewenst wordt aanvullende expertise ingezet. Bij voltooiing van de volledige leergang (3 jaar BTh en 3 jaar MTh) zal aan de student een getuigschrift verstrekt worden.
Data trainingsdagen 2023

Bachelor

woensdag 22 maart en woensdag 24 mei

Master

donderdag 23 maart en donderdag 25 mei

 

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024