• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Docenten

 

     

 

Dr. C.P. de Boer
docent bijbelse theologie, hermeneutiek en exegese
Hoefblad 18, 3931 WJ Woudenberg
email: c.p.deboer@kliksafe.nl

 

Dr. P.C. Hoek
docent praktische theologie, studiecoördinator
Mennestraat 23, 3882 AN Putten
tel. 0341-496750, email: pc.hoek@kpnmail.nl

   

 

 

Prof.dr. W.J. op ’t Hof 
gastdocent voor geschiedenis gereformeerd piëtisme
Bulkenlaan 27, 5311 EJ Gameren
e-mail: wjopthof@kliksafe.nl

     
 

Dr. J. van de Kamp
docent kerkgeschiedenis
Nabuccostraat 18, 7323 TE Apeldoorn

Tel. 055-3030087, e-mail: j.vande.kamp@vu.nl

   

 

 

Drs. J.L. Schreuders
docent kerkrecht
Fint 4, 3372 VC Hardinxveld-Giessendam
tel. 0184-785321,  e-mail: jlschreuders@hotmail.com

     
 

Dr. B.J. Spruyt
docent kerkgeschiedenis en apologetiek
Jan van Riebeecklaan 123, 2803 WS Gouda
 e-mail: bjspruyt@solcon.nl

   

 

 

Prof. dr. W. van Vlastuin
hoogleraar Theologie en spiritualiteit van het gereformeerd protestantisme; als zodanig verantwoordelijk voor de vakken dogmatiek en symboliek
Jachtlaan 18, 8091 BM  Wezep
tel. 038-7510506, email: w.van.vlastuin@vu.nl

 Dr. B.A. Zuiddam DTh PhD 
docent ethiek 
Hoefslag 21, 8391 BH  Noordwolde FR 
tel. 0682084232, email:  b.zuiddam@vu.nl
Voor info en contactformulier, zie www.bennozuiddam.com

 

 

Drs. M.W. Muilwijk
docent Latijn
Maasdijk 52a, 5308 JD Aalst GLD
tel. 0418-745369, email: m.w.muilwijk@gmail.com

 


 

 

 

 

 
 
 
 
 
 • © hersteld hervormde kerk 2024