• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Logopedie

In de beginfase van de studie wordt elke student gescreend op stemgebruik en taalbeheersing door de logopediste, mevr. T. Ouwendorp-de Visser. Op grond van deze screening brengt zij advies uit met het oog op een eventueel individueel vervolgtraject. Tevens verzorgt zij, in overleg met de docent homiletiek, de logopedische begeleiding van masterstudenten die toegekomen zijn aan het preekconsent.

 • © hersteld hervormde kerk 2020