• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Vakinhoud

Hieronder staan alle vakken vermeld zoals die door het Seminarie verzorgd worden. Als je op het onderdeel klikt staat er steeds een korte omschrijving van de inhoud en het doel van het vak. Ook is per onderdeel de docent vermeld. De geboden informatie is van algemene aard. De precieze thema’s en onderwerpen van de colleges kunnen per studiejaar variëren.

- Dogmatiek
- Symboliek
- Ethiek
- Bijbelse theologie
- Hermeneutiek 
- Apologetiek    
- Kerkgeschiedenis
- Kerkrecht   
- Homiletiek    
- Praktische theologie    
- Pastoraat    
- Catechetiek    
- Liturgiek
- Gemeenteopbouw

 • © hersteld hervormde kerk 2024