• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Studiegids

Om verschillende redenen bleek het verschijnen van deze gids gewenst. Enerzijds wordt ons met regelmaat door geïnteresseerden de vraag gesteld wat de predikantsopleiding van de Hersteld Hervormde Kerk nu precies inhoudt. Anderzijds is het voor onze studenten ook van belang hoe allerlei praktische zaken geregeld zijn. We hopen dat deze gids in elk geval in deze behoeften voorziet. Tevens hopen we dat menigeen zich door deze gids uitgenodigd zal weten tot een nadere kennismaking met het Seminarie.

Klik hier om de studiegids te downloaden.

 • © hersteld hervormde kerk 2024