• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Onderwijs

Liturgiek

In het derde jaar van de bachelorfase is het vak liturgiek opgenomen. Het college geeft een oriëntatie in de liturgie en haar geschiedenis. Daarnaast gaat het in op de Bijbels-theologische criteria voor het inrichten van de eredienst (met bijzondere aandacht voor de reformatorische liturgische traditie). Tenslotte worden de onderdelen van de verschillende orden van dienst systematisch behandeld.
Doel van dit college is dat de student (1) inzicht krijgt in de liturgie en haar geschiedenis, (2) kennis verwerft van de Bijbels-theologische criteria voor het inrichten van de eredienst en (3) de verworven inzichten op verantwoorde wijze weet te gebruiken voor het vormgeven en invullen van orden van dienst.

Docent: drs. P.C. Hoek

 • © hersteld hervormde kerk 2024