hhk » direct naar de website
 
banner
 

Rondom het Seminarie 

Geachte lezer,

Zo halverwege het cursusjaar ontvangt u de vierde externe nieuwsbrief van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS). Allereerst is er een item n.a.v. de actie, die de Hersteld Hervormde Vrouwenbond voor het HHS voert. Als u belangstelling heeft voor een presentatie tijdens een verenigingsavond of gemeenteavond, is het zeer de moeite waard dit item te lezen. Verder is er een terugblik op de winterconferentie, waar het actuele thema ‘Schepping of evolutie’ centraal stond. Tenslotte wordt de schijnwerper gericht op het onderwerp ‘Pastoraat’; een docent en twee studenten schrijven over de inhoud en het belang van dit vak en over het vicariaat, de ‘stageperiode’ waarin mogelijkheden zijn om het geleerde in de praktijk te brengen.

Heeft u ideeën en/of suggesties ter verbetering van deze nieuwsbrief, laat het weten!!

Kent u iemand in uw kerkelijke gemeente of uw vriendenkring, die wellicht interesse heeft in de nieuwsbrief van het HHS? Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om de nieuwsbrief direct in hun mailbox te ontvangen.

 
 
 

Agenda

- 21 maart -  preekoefening Lunteren

- april - Meeloopdag voor aankomende studenten (zodra meer bekend is, wordt dit op de website gepubliceerd)

- 25 april - preekoefening Ede

- 23 mei - preekoefening Boven-Hardinxveld

 
 
 
 

 

Dankzegging gevraagd voor...

… docenten en studenten, die hun werk aan het HHS konden doen.

Voorbede gevraagd voor...

… studenten en hun gezinnen
... beroepbare kandidaten
... docenten

 
 
 

Vrouwen maken kennis met het Seminarie

Woensdag 15 november hield vrouwenvereniging “Wees een Zegen” van Zwartebroek-Terschuur haar jaarvergadering. Vanwege de financiële actie, die de landelijke vrouwenbond (HHV) dit seizoen houdt voor het Seminarie (HHS), was kand. D.H.J. Folkers uitgenodigd voor een presentatie over het Seminarie.

  Lees verder »
 
 

Terugblik winterconferentie HHS 2018

Begin januari werd in Mennorode (Elspeet) de jaarlijkse tweedaagse winterconferentie gehouden; dit jaar waren de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Schepping – evolutie’. Ruim 60 studenten, kandidaten en beginnende predikanten bezochten deze conferentie.

  Lees verder »
 
 

Oefenen in herderswerk

In deze bijdrage, die geïllustreerd wordt door de ervaringen van twee studenten (klik hier en hier), wordt inzicht gegeven in de manier waarop studenten aan het seminarie geschoold worden in het pastoraat. 

  Lees verder »
 
 
 

Pastoraat

Het pastoraat heeft een grote plaats binnen de taken van het ambt van predikant. Als een herder onder de grote Opperherder mag de predikant de schapen, die aan hem zijn toevertrouwd, leiden met de stok en de staf (Ps. 23).

  Lees verder »
 
 

Vicariaat

Een wezenlijk onderdeel van de opleiding tot predikant aan het HHS is het vicariaat. Met andere woorden gaat het hier om een stageperiode. De lezer begrijpt dat een praktische oefening belangrijk is als voorbereiding op het ambt. 

  Lees verder »
 
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van het Hersteld Hervormd Seminarie. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden