hhk » direct naar de website
 
banner
 

Rondom het Seminarie 

Geachte lezer,

Aan het begin van het nieuwe jaar ontvangt u de zesde aflevering van 'Rondom het Seminarie', de externe nieuwsbrief van het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS). De nieuwsbrief bevat allereerst een aankondiging van de Open Dag; noteer deze datum vast in uw agenda! Daarnaast biedt deze nieuwsbrief een verslag van de winterconferentie, die in het teken stond van ‘Evangelisatie’, daarbij aansluitend enkele artikelen rondom het thema ‘Apologetiek’ en ten slotte een artikel van een student over ‘Evangelisatie’.

Ideeën en/of suggesties wat betreft deze nieuwsbrief zijn en blijven welkom.

Kent u iemand die wellicht interesse heeft in de nieuwsbrief van het HHS? Belangstellenden kunnen zich via de website aanmelden om de nieuwsbrief direct in hun mailbox te ontvangen.

 
 
 

Agenda

- 30 januari - Preekoefening Boven-Hardinxveld

- 20 februari - Preekoefening Veenendaal

- 6 maart - Preekoefening Boven-Hardinxveld

- 3 april - Preekoefening Veenendaal

- 1 mei - Preekoefening Ede

- 22 mei - Preekoefening Lunteren

- 1 juni - Open Dag

- 19 juni - Preekoefening Veenendaal

De datum voor de meelopdag is nog niet bekend; deze wordt zo spoedig mogelijk gepubliceerd op de website.

 
 
 
 

 

 

Dankzegging gevraagd voor...

… studenten, die (een deel van) hun opleiding af mochten ronden.

… beroepbare kandidaten, die een beroep vanuit een gemeente mochten ontvangen.

Voorbede gevraagd voor...

… docenten en studenten, dat ze in alle omstandigheden in afhankelijkheid van de HEERE hun weg mogen gaan.

… docenten en studenten, die (in hun gezinnen) te maken hebben met zorgen.

 

 

 

OPEN DAG (D.V. 1 juni) EN MEELOOPDAG (datum nog niet bekend)

In de komende periode zet het Hersteld Hervormd Seminarie (HHS) de deuren weer open voor belangstellenden. Komt u/ kom jij ook? Bent u benieuwd naar de gang van zaken bij het HHS? Kom dan naar de Open Dag, die D.V.  zaterdag 1 juni gehouden wordt.

  Lees verder »
 
 

Terugblik winterconferentie HHS 2019 A.D.

Begin januari werd in Mennorode (Elspeet) de jaarlijkse tweedaagse winterconferentie gehouden; dit jaar waren de lezingen gegroepeerd rond het thema ‘Evangelisatie, een boodschap voor de wereld’. Ruim 60 studenten, kandidaten en beginnende predikanten bezochten deze conferentie.

  Lees verder »
 
 

Altijd bereid tot verantwoording

Apologetiek als vak 

Wie in het woordenboek ‘apologie’ opzoekt, komt betekenissen tegen als ‘verdedigingsrede’ of ‘verweerschrift’. En inderdaad komen we in de geschiedenis van de christelijke kerk dergelijk redes of geschriften tegen. Denk aan de geschriften van de grote apologeten uit de Vroege Kerk. Ze legden uit wat het christelijk geloof inhoudt, ontkrachtten allerhande misverstanden en verkeerde voorstellingen van het geloof en ze verdedigden zich tegen de aanvallen op het geloof.

  Lees verder »
 
 
 

Apologetiek

Apologetiek is een vak van het seminarie wat in het tweede jaar gegeven wordt. Het woord apologetiek komt uit het Grieks. En door dat te constateren komen we meteen bij de betekenis van het woord. Voordat ik aan de studie begon wist ik ook niet wat het woord betekende, dit tot op het moment dat we bij het vak kerkgeschiedenis de apologeten gingen behandelen.

  Lees verder »
 
 

Evangelisatie

“Voor een predikant of theoloog kan het zo gemakkelijk zijn om iets te roepen over evangelisatie. Ze hebben pas recht van spreken, als ze zelf aan evangelisatie doen.” Woorden van gelijke strekking werden mij voorgehouden tijdens een gesprek, toen ik nog maar net met de theologieopleiding was begonnen. Het zette me aan het denken. 

  Lees verder »
 
 
 

Je ontvangt deze nieuwsbrief omdat je je aangemeld hebt op de website, of omdat je een relatie bent van de HHS. Wil je deze nieuwsbrief niet meer ontvangen? Klik dan hier om je af te melden