• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Studenten

Apologetiek

Apologetiek is een vak van het seminarie wat in het tweede jaar gegeven wordt. Het woord apologetiek komt uit het Grieks. En door dat te constateren komen we meteen bij de betekenis van het woord. Voordat ik aan de studie begon wist ik ook niet wat het woord betekende, dit tot op het moment dat we bij het vak kerkgeschiedenis de apologeten gingen behandelen. De apologeten leefden in de eerste eeuwen na Christus. Ze verdedigden de christenen tegen de beschuldigingen die er tegen hen geuit werden. Ook schreven ze bijvoorbeeld brieven aan de Romeinse keizers om op die wijze de leer van de Christenen uit te leggen. En hoewel de Romeinse keizers niet meer bestaan bestaat het woord en het vak apologetiek nog steeds.

In dit vak leerden we hoe we ons op moeten stellen tegen diverse soorten aanvallen van buitenaf en van binnen uit.  Het vak bestond uit twee gedeeltes. Dr. Hoek gaf college over apologetiek in het algemeen en Dr. Spruyt over een actueel thema.

Apologetiek kent verschillende varianten. In de colleges zijn de verschillende soorten behandeld. Ook kwamen er verschillende “moderne” vragen langs. Zo werd er aandacht besteed aan de vraag die men kan krijgen naar het bestaan van de hel. Iets waar vroeger niet of nauwelijks aan getwijfeld werd maar tegenwoordig des te meer.

Het actuele thema in de colleges van Dr. Spruyt was dit jaar de verhouding tussen christendom en het liberalisme. Vanuit liberale hoek wordt gepropagandeerd dat de hedendaagse vrijheid is veroverd op het christendom. Men denkt dat de vrijheid van vandaag de dag het succes is van de Franse revolutie en dat er nog steeds terrein te winnen is om de vrijheid te vergroten. In de colleges werden wij door het lezen van een aantal belangrijke en historische teksten gewezen op het tegendeel. Teksten van honderden jaren geleden, zelfs van voor de geboorte van Christus, bleken in 2018 nog hoogst actueel te zijn.

Apologetiek, een vak, een moeilijk woord, een oud woord en een actueel woord. Ook als we het woord niet kennen blijft de zaak voor iedere christen belangrijk. Hoe vertel ik aan andersdenkenden wat ik geloof en waarom ik geloof? Hoe ga ik om met kritische vragen van iemand die denkt dat God niet bestaat? Zijn wij bereid om als een minderheid onze standpunten voor het voetlicht te brengen?  

 • © hersteld hervormde kerk 2024