• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Studenten

Nieuw-Testamentisch Grieks

Tijdens de colleges Grieks gaan wij samen met een enthousiaste docent (dr. M.A. van Willigen) een poging doen om ons de taal van het Nieuwe Testament eigen te maken. We beginnen met het leren van het alfabet. Na het alfabet gaan we woorden leren en komt de grammatica aan bod. Na verloop van tijd lukt het ons om een gedeelte uit het Nieuwe Testament te lezen. In het begin natuurlijk nog met een woordenboek ernaast.

Waarom is dit vak nuttig? We hebben toch goede (ook internationale) vertalingen van de Bijbel? Dat is waar, maar in een vertaling gaat altijd iets verloren. Dit valt al op wanneer we de King James Vertaling vergelijken met de Statenvertaling. Voor sommige begrippen en zaken hebben wij maar één woord, terwijl het Grieks voor datzelfde verschillende woorden kent. Misschien heeft u dat al wel eens gehoord in de uitleg van bijvoorbeeld Johannes 21. In het Grieks worden daar verschillende werkwoorden gebruikt voor ‘liefhebben’. Die verschillen vallen niet op als we alleen een Nederlandse vertaling lezen, maar ze hebben ons wel iets te zeggen. Het is hier dus van belang dat je de Griekse tekst kunt lezen.

Tijdens de periode dat we de Griekse taal proberen machtig te worden, bekijken we ook hoe het Nieuwe Testament tot stand is gekomen. Er zijn ongeveer 5.500 handschriften beschikbaar van het Nieuwe Testament. Soms zijn dit fragmenten van een hoofdstuk van een Bijbelboek, soms bevatten deze handschriften het hele Nieuwe Testament. Het bijzondere is dat deze handschriften onderling bijzonder weinig van elkaar verschillen. Dit leert ons dat God Zelf heeft gezorgd voor Zijn Woord door heel de geschiedenis heen.

Later in de opleiding komen we in aanraking met het vak Exegese Nieuwe Testament. Daarbij onderzoeken we dan bijvoorbeeld andere plaatsen in het Nieuwe Testament waar wordt gesproken over liefhebben zoals we dat in Johannes 21 zien. Zo komen we de speciale betekenis en uitleg van die woorden op het spoor. Dat kan grote gevolgen hebben voor de prediking.

Zo is het vak Grieks een erg waardevol en belangrijk onderdeel van de opleiding aan het Hersteld Hervormd Seminarie.

Eelco Verhelst

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: