• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Studenten

Studentenbestaan

Studenten aan het HHS hebben verschillende achtergronden. Er zijn verschillen wat betreft
* leeftijd (jonge studenten, die direct na de Middelbare School doorgegaan zijn naar de theologiestudie; oudere studenten, die pas op ‘latere’ leeftijd zijn gaan studeren),
* studiefase (aan het begin van hun studie; al een aantal jaren in de collegebanken),
* woon/thuissituatie (op kamers; bij hun ouder(s); getrouwd; een gezin met kinderen)
* besteedbare tijd voor studie (veel tijd beschikbaar voor studie; (om welke reden dan ook) 'gedwongen' tot deeltijd-studie).

Vanuit deze verschillende achtergronden vertellen studenten iets over hun ervaringen tijdens hun studie. De onderwerpen, die aan de orde zullen komen, zijn o.a.:
- hoe ziet er een dag tijdens een college-periode uit
- hoe ga je om met pieken en dalen wat betreft studiebelasting over het gehele jaar
- tijd/mogelijkheden voor contact/overleg/samenwerking etc. met medestudenten
- tijd voor sociale contacten
- etc.

 

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: