• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Beroepbare kandidaten

Naam: G.J. Veldhuis
Geboortedatum:  11-03-1979
Woonplaats: IJsselmuiden
Kerkelijke gemeente: IJsselmuiden-Grafhorst
Preekbevoegdheid: 20-07-2010
Beroepbaarstelling: 17-04-2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: D. Baarssen
Geboortedatum: 7 december 1987
Woonplaats: Urk
Kerkelijke gemeente: HHG Urk, kerkelijke gemeente Elim
Preekbevoegdheid: 20-05-2011
Beroepbaarstelling: 04-07-2013
Hoofdvak: Dogmatiek
Scriptie: Titel Uit genade zalig, door het geloof. Alexander Comries (1706-1774) theologische verhouding ten opzicht van het 17e eeuwse Engelse antinomisme en neonomisme.
Getrouwd, twee kinderen.
Werkzaam als pastoraal werker en catecheet in twee hersteld hervormde gemeentes, in de HHG Nieuwleusen sinds november 2011 en in de HHG Doornspijk sinds juli 2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: J.W. Bonenberg
Geboortedatum:  11-04-1990
Woonplaats: Soest
Kerkelijke gemeente: HHG Soest
Preekbevoegdheid: 22-09-2017
Beroepbaarstelling:06-09-2019

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: R. Nederveen

Geboortedatum: 16-09-1991
Woonplaats: Nieuw-Lekkerland
Kerkelijke gemeente: HHG Nieuw-Lekkerland
Preekbevoegdheid: 12-05-2022
Beroepbaarstelling: 09-11-2023

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: W. Kos

Geboortedatum: 11-06-1982
Woonplaats: Huizen
Kerkelijke gemeente: HHG Huizen
Preekbevoegdheid: 05-07-2022
Beroepbaarstelling: 26-01-2024

 

 • © hersteld hervormde kerk 2024