• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Beroepbare kandidaten

Naam: G.J. Veldhuis
Geboortedatum:  11-03-1979
Woonplaats: IJsselmuiden

Kerkelijke gemeente: IJsselmuiden-Grafhorst
Preekbevoegdheid: 20-07-2010
Beroepbaarstelling: 17-04-2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: D. Baarssen
Geboortedatum: 7 december 1987
Woonplaats: Urk

Kerkelijke gemeente: HHG Urk, kerkelijke gemeente Elim
Preekbevoegdheid: 20-05-2011
Beroepbaarstelling: 04-07-2013
Hoofdvak: Dogmatiek
Scriptie: Titel Uit genade zalig, door het geloof. Alexander Comries (1706-1774) theologische verhouding ten opzicht van het 17e eeuwse Engelse antinomisme en neonomisme.

Getrouwd, twee kinderen.
Werkzaam als pastoraal werker en catecheet in twee hersteld hervormde gemeentes, in de HHG Nieuwleusen sinds november 2011 en in de HHG Doornspijk sinds juli 2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: W.J. Korving
Geboortedatum:  07-08-1953
Woonplaats: Den Helder

Kerkelijke gemeente: HHG Den Helder
Preekbevoegdheid: 21 maart 2014
Titel scriptie: An exploration of Jonathan Edwards' views on Covenant theology 

Overige bijzonderheden:
a. in 2011 Master Theology behaald aan PRTS (Grand Rapids) titel scriptie: The dynamics of time and location in salvation as developed by Jonathan Edwards in the History of the Work of Redemption
b. sinds februari 2012 Evangelist in Den Helder

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: D.H.J. Folkers
Geboortejaar: 1986
Woonplaats: Apeldoorn

Kerkelijke gemeente: HHG Apeldoorn
Preekbevoegdheid: juni 2016
Beroepbaarstelling: 23-04-2018
Titel scriptie: "Twee harten open", over geestelijke leiding in de prediking.
Mijn studie ben ik begonnen in 2007 met de vooropleiding Grieks en Latijn van de Christelijke Gereformeerde Kerken. Na de vooropleiding heb ik aan de Theologische Universiteit mijn bachelor gevolgd waar ik afgestudeerd ben op de doopvragen in het doopformulier van Datheen. Daarna ben ik voor de Master doorgestroomd naar het Hersteld Hervormd Seminarie aan de Vrije Universiteit.

 • © hersteld hervormde kerk 2019