• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Beroepbare kandidaten

Naam: G.J. Veldhuis
Geboortedatum:  11-03-1979
Woonplaats: IJsselmuiden

Kerkelijke gemeente: IJsselmuiden-Grafhorst
Preekbevoegdheid: 20-07-2010
Beroepbaarstelling: 17-04-2012

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: D. Baarssen
Geboortedatum: 7 december 1987
Woonplaats: Urk

Kerkelijke gemeente: HHG Urk, kerkelijke gemeente Elim
Preekbevoegdheid: 20-05-2011
Beroepbaarstelling: 04-07-2013
Hoofdvak: Dogmatiek
Scriptie: Titel Uit genade zalig, door het geloof. Alexander Comries (1706-1774) theologische verhouding ten opzicht van het 17e eeuwse Engelse antinomisme en neonomisme.

Getrouwd, twee kinderen.
Werkzaam als pastoraal werker en catecheet in twee hersteld hervormde gemeentes, in de HHG Nieuwleusen sinds november 2011 en in de HHG Doornspijk sinds juli 2013. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: K. den Boer
Geboortedatum: 19-11-1974
Woonplaats: Grafhorst

Kerkelijke gemeente: HHG IJsselmuiden-Grafhorst
Preekbevoegdheid: 10 september 2016
Beroepbaarstelling: 08-12-2017
Titel Master scriptie: “Oudste zonen” een onderzoek naar de rol en de betekenis van de oudste zoon uit Lukas 15.

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Naam: A.I. Kazen
Geboortejaar: 1988
Woonplaats: Papendrecht

Kerkelijke gemeente: HHG Papendrecht
Preekbevoegdheid: 31-03-2017
Beroepbaarstelling: 08-12-2017
Titel scriptie: 'In lijn met ... De ambten en de kerkelijke tucht in de Dordtse kerkorde van 1619 en in een vijftal hedendaagse kerkorden' (voorlopige titel)

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: