• " En Jezus zeide tot hen:
  Volgt Mij na, en Ik zal
  maken, dat gij vissers
  der mensen zult worden. "
  Markus 1 vers 17
 • " Onderzoekt de Schriften;
  want gij meent in dezelve
  het eeuwige leven te
  hebben; en die zijn het,
  die van Mij getuigen. "
  Johannes 5 vers 39
 • " Uw woord is een lamp
  mijn voet, en een licht
  voor mijn pad. "
  Psalm 119 vers 105

Meer over Toelating

Toelating

Commissie Toelating is betrokken bij het verlenen van het preekconsent en bij de beroepbaar-stelling. Voor meer informatie, klik hier.

Kandidaten met preekconsent (voor meer informatie, klik hier)
01-01-2001          M. Diepeveen
30-06-2010          J. Kooij
29-10-2011          W.H. Hoorn
21-03-2014          W.J. Korving
03-10-2014          G.M. Bosker
12-12-2014          H. Roelofsen
10-06-2016          D.C. de Pater
10-06-2016          D.H.J. Folkers
09-09-2016          T.J. Ouwehand
02-12-2016          L.D.A. Harteveld
02-12-2016          T.A. Bakker
31-03-2017          L.G. de Deugd
22-09-2017          J.W. Bonenberg

Kandidaten die beroepbaar gesteld zijn (voor meer informatie, klik hier)
17-04-2012          G.J. Veldhuis
04-07-2013          D. Baarssen
13-09-2013          G.K. Terreehorst
08-12-2017          K. den Boer
08-12-2017          W.F. ’t Hart
08-12-2017          A.I. Kazen

 • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie: