mannenbond

Meer over Flyer

Flyer

In overeenstemming met de afspraak op de ledenvergadering 2013 is er een flyer ontwikkeld, om ledenwerving van uw plaatselijke mannenverenigingen te ondersteunen. Klik hier om de flyer te downloaden en voor ledenwerving af te (laten) drukken naar behoefte.

Wij geven u in overweging de flyer als bijlage toe te voegen aan de plaatselijke kerkbode, uit te delen of op de daartoe geschikte plaatsen neer te leggen om mee te nemen. De tekst op de flyer is bewust kort gehouden, zodat u met een bericht in uw kerkbode, alle mannen van uw gemeente kan aansporen op de plaatselijke mannenvereniging Gods Woord te onderzoeken. 

Wat is het noodzakelijk elkaar aan te sporen en op te roepen Gods Woord vlijtig en nauwgezet te onderzoeken. Wij hopen dat de betrokkenheid bij Gods Woord en Zijn dienst bestendigd wordt van geslacht tot geslacht tot de eer des Heeren en tot opbouw van Zijn gemeente hier op aarde, maar bovenal dat dit alles vrucht mag dragen met eeuwigheidswaarde. ‘Want Uw geboon zijn waarlijk recht, o Heer; Gij zult de vlijt van die U zoekt, vergelden.’

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024