Meer over Doelstelling

Onze opdracht

Om zichtbaar en hoorbaar aanwezig zijn moeten activiteiten worden geïnitieerd en gecoördineerd. Dit doet de commissie door het starten en onderhouden van concrete projecten in Israël, waaronder het inloophuis in Dimona. Maar ook door de promotie en het faciliteren van de Israëlzondagen en de organisatie van de Israëldag. Door verschillende activiteiten te combineren of op elkaar af te stemmen bereiken we als landelijke kerk meer effect. Dit is dan ook de belangrijkste taak van de commissie Israël. Zij staat onder verantwoordelijkheid van de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk en rapporteert jaarlijks over haar werkzaamheden. Om de kerk tot een getuigenis te laten zijn, worden de kerkelijke gemeentes betrokken in de activiteiten. Het getuigenis om het Joodse volk tot jaloersheid te brengen, blijft het uitgangspunt. Daarom is zichtbaar aanwezig zijn belangrijk. Maar niet alleen zichtbaar, ook hoorbaar. Het getuigenis van de opgestane Christus moet worden gebracht. In persoonlijke gesprekken, in grote gezelschappen of welke gelegenheid zich dan ook voordoet.

Voor en onder het Joodse volk
De commissie Israël richt zich voornamelijk op het Joodse volk, waar zich dat ook bevindt. Dat hoeft niet specifiek in Israël te zijn. En in het bijzonder in ons eigen land moeten we hen niet uit het oog verliezen. Bovendien hebben Joden in ons eigen land vaak relaties in Israël. Deze relaties kunnen zeer waardevol zijn voor ons. Via dit kanaal kunnen goede ingangen worden gevonden om tot een getuigenis te zijn.

  • © hersteld hervormde kerk 2021