Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Energiebesparingsplicht en -informatieplicht

Energie-besparingsplicht
Er is veel aandacht voor het treffen van energiebesparende maatregelen in relatie tot vastgoed. De overheid stimuleert en verplicht het nemen van maatregen onder andere via de energie-besparingsplicht. Informatie hierover staat op deze webpagina van de RVO. Veel bedrijven en instellingen zijn verplicht om energiebesparende maatregelen te nemen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Kerkelijk onroerend goed is hier niet van uitgezonderd. Gebouwen of delen ervan met een woonfunctie wel.
Echter, kerkgebouwen of gedeelten daarvan vallen in veruit de meeste gevallen buiten het toepassingsbereik van deze wetgeving omdat het energiegebruik beneden de drempelwaarde van 50.000 kWh elektriciteit of minder dan 25.000 m3 aardgas per jaar blijft. Ligt het energieverbruik onder deze drempelwaarden dan is er geen energiebesparingsplcht.

Energie-informatieplicht
Ligt het energiegebruik boven de drempelwaarde van 50.000 kWh elektriciteit of meer dan 25.000 m3 aardgas per jaar, dan geldt de energie-besparingsplicht en ook de energie-informatieplicht. Informatie hierover staat op deze webpagina van de RVO. Door het CIO is een Factsheet opgesteld die informatie geeft over de energiebesparingsplicht die geldt voor eigenaren van gebouwen (niet woonhuizen) die boven een bepaald energieverbruik komen (50.000 kWh of 25.000 m3 aardgas per jaar). Deze memo bevat ook verwijzingen naar relevante websites waar meer informatie te vinden is.  De memo is hiernaast bij de dowloads te vinden.

Meer informatie
Raadpleeg de 'startpagina' van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) voor meer informatie over energiebesparingsplicht, de informatieplicht en onderzoeksplicht. Op deze webpagina staat ook een stappenplan en 'veel gesteld vragen'. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit