Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Nationale kerkenaanpak

Het kabinet zet actief in op de toekomst van religieus erfgoed. Vanuit de groeiende aandacht voor kerkgebouwen is een samenwerkingsprogramma opgezet; de nationale kerkenaanpak. Deze samenwerking van provincies, gemeenten, kerkeigenaren en verschillende erfgoedorganisaties is mogelijk gemaakt door minister Van Engelshoven van OCW.

Het doel van de nationale kerkenaanpak is het ontwikkelen van een duurzaam toekomstperspectief voor kerken in Nederland. Hiervoor heeft de minister van OCW in totaal 13,5 miljoen euro beschikbaar gesteld. Belangrijk uitgangspunt is dat hierbij alle betrokken partijen samenwerken.

Op 10 november 2018 is een ‘nationale kerkenaanpak’ ondertekend tijdens een bijeenkomst in de Stevenskerk in Nijmegen. Bij de partners die eerder al samenwerkten rond de ‘Agenda Toekomst Religieus Erfgoed’ is nu ook het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) aangesloten. Minister van Engelshoven ondertekende samenwerkingsafspraken in de nationale kerkenaanpak. Vanuit het CIO ondertekende John Bakker, voorzitter van het CIO-K, als vertegenwoordiger van de kerkeigenaren. De hersteld Hervormde Kerk is aangesloten bij het CIO.

De nationale kerkenaanpak gaat over 5 programmalijnen:
- Kerkenvisies die in samenspraak van alle betrokken partijen tot stand komen
- Het ontwikkelen en toegankelijk maken van kennis over kerkgebouwen
- Duurzaamheid van kerkgebouwen
- Toegankelijkheid van kerkgebouwen
- Draagvlak voor kerkgebouwen

Meer informatie over de nationale kerkenaanpak en een toelichting op de vijf programmalijnen is te vinden op de website:
www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/religieus-erfgoed/de-nationale-kerkenaanpak

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit