Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Toegankelijke kerken voor blinden en slechtzienden

In Nederland zijn er 350.000 blinden en slechtzienden. Naar verwachting zal vanwege de vergrijzing dit aantal alleen maar toenemen. Door aandacht te besteden aan de toegankelijkheid van de kerkelijke gebouwen wordt het voor personen met een visuele beperking weer en meer mogelijk gemaakt om zelfstandig de kerk of kerkelijke bijeenkomsten te bezoeken. Een organisatie die kerkvoogden hierbij behulpzaam kan zijn, is de Christelijke Bibliotheek voor Blinden en Slechtzienden (CBB). De CBB zet zich in om de wereld van blinden en slechtzienden te vergroten door communicatie voelbaar te maken, bijvoorbeeld door de plattegrond, vluchtroute of het ontruimingsplan om te zetten in braille. Op onze website zijn van het CBB de volgende artikelen te lezen:
- Het VN Verdrag en toegankelijke kerken voor visueel beperkten
- De leesvoorziening in Nederland en de CBB
Hierin staan ook de contactgegevens van het CBB opgenomen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit