Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Hulpverlening (BHV)

Kerkbesturen moeten er voor zorgen dat er tijdens de kerkdiensten en andere bijeenkomsten die onder hun verantwoordelijkheid vallen goede en adequate (eerste) hulp geboden kan worden. Verder moet er voor gezorgd worden dat de BHV-ers over voldoende middelen en deskundigheid beschikken om hun taak te kunnen uitvoeren.

Aan de hand van een BHV profiel/matrix is te bepalen hoe de hulpverlening/BHV in de kerkelijke gemeente geregeld dient te zijn. De bepalingsmethode basishulpverlening is te downloaden op deze website.

In april 2016 zijn de Nederlandse Richtlijnen Eerste Hulp uitgebracht. BHV’ers kunnen dit doornemen om vaardigheden en het noodplan te toetsen. Ook deze richtlijnen staan op de website van de HHK.

Door de hulpverleners zal, naast de jaarlijkse ontruimingsoefening, ook tussentijds geoefend moeten worden om de vaardigheden zoals beschreven in het noodplan/ontruimingsplan te toetsen en te onderhouden. Dit mag door de BHV-ers zelf gedaan worden, en hoeft niet onder toezicht van een professionele organisatie gedaan te worden. Alhoewel het wel aan te bevelen is om (periodiek) een professional te raadplegen.

In de praktijk is het vaak zo dat een deskundig gemeentelid (brandweerman of een ploegleider BHV) bij zo’n oefening aanwezig is en advies geeft. Oefen als hulpverleningsploeg 1 of 2 keer per jaar het plan en de protocollen. Zorg voor een logboek en noteer de oefeningen en het onderhoud van de hulpmiddelen.

Meer informatie over BHV, EHBO en ARBO kunt u hier vinden: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/veiligheid-in-en-om-de-kerk-1

TIP
Veel specifieke documenten, protocollen en voorbeelden voor kerken zijn te vinden op de website:  www.ehbocommissie.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit