Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Gebouwen

Het beheer en het onderhoud van kerkelijke gebouwen vindt plaats onder verantwoordelijkheid van het college van kerkvoogden. Beheer en onderhoud gebeurt met middelen en gelden van de kerkgemeenschap. Hier moet zorgvuldig en op een verantwoorde wijze meer worden omgegaan.

In dit onderdeel worden een aantal onderwerpen aan de orde gesteld die betrekking hebben op het beheer en het onderhoud van de kerkelijk gebouwen. 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit