Meer over Kerkvoogd

Auteursrecht

Collectieve regeling auteursrecht
Kerkelijke gemeente kunnen te maken krijgen met het auteursrecht. Binnen het auteursrecht wordt onderscheid gemaakt tussen ‘openbaar maken’ en ‘verveelvoudigen’. In de Auteurswet wordt het auteursrecht nader beschreven en geregeld. 

Openbaar maken
Onder het ‘openbaar maken’ valt bijvoorbeeld (koor)zang, muziekspel en het voordragen van tekst. Ook in de kerkelijke bijeenkomsten worden deze vormen van ‘openbaar maken’ gebruikt. Iedere gemeente heeft dus te maken met de Auteurswet en het auteursrecht.

Met betrekking tot het ‘openbaar maken’ is in de Auteurswet een uitzondering gemaakt voor de eredienst. De Auteurswet stelt dat de gemeentezang en de instrumentele begeleiding tijdens de eredienst niet beschouwd wordt als inbreuk op het auteursrecht (art17c van de Auteurswet).  Echter, het orgelspel voor en na de dienst valt niet onder deze uitzonderingsbepaling. Hierop is het auteursrecht dus wel van toepassing. En ook voor de doordeweekse bijeenkomsten en activiteiten zal het auteursrecht geregeld moeten worden.

Daarom heeft de Hersteld Hervormde Kerk een collectieve regeling getroffen met Buma/Stemra. Buma/Stemra is de belangenbehartiger van muziekauteurs in Nederland.

De collectieve regeling is van toepassing voor alle Hersteld Hervormde Gemeenten en geldt voor alle uitingen van zang, muziek en voordracht, op elk tijdstip. Hiermee zijn de auteursrechten, én de betaling van de licentiekosten, met betrekking tot het ‘openbaar maken’ geregeld en afgedekt.

‘Verveelvoudigen’
Wanneer een gemeente uit bestaande liedboeken en bundels een zangbundel voor eigen gebruik samenstelt, kan dit gezien worden als een vorm van ‘verveelvoudigen’. Afhankelijk van de samenstelling en de gekozen liederen, kan vooraf toestemming nodig zijn van de auteur of de uitgever. Als gemeente bent u hier zelf verantwoordelijk voor.

Op de psalmberijming van 1773 rust geen auteursrecht meer. Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van Buma/Stemra (www.bumastemra.nl)

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit