Meer over Kerkorde

Kerkorde

Op dit deel van de website vindt u de kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk. Deze kerkorde is gebaseerd op de kerkorde van de Nederlandse Hervormde Kerk uit 1951. Sinds enkele jaren is de kerk bezig met revisie van deze kerkorde. Zowel de actuele als de originele versie van de kerkorde vindt u hier.

De kerkorde bestaat uit Romeinse artikelen, ordinanties en generale regelingen die allen hier te vinden zijn. Daarnaast zijn hier verschillende modellen, voorbeelden en procedures die uit de kerkorde opkomen weergegeven.

Noodmaatregelen op grond van artikel XXX van de kerkorde

De door de overheid uitgevaardigde maatregelen om verspreiding van het coronavirus te beperken, hebben ook gevolgen voor de ambtelijke vergaderingen, de ambtsdragerverkiezingen, het functioneren van de colleges voor het opzicht en die van bezwaren en geschillen, enzovoort. Het fysiek bijeenkomen van diverse kerkelijke lichamen is moeilijk dan wel onmogelijk geworden. Om in deze uitzonderlijke situatie het kerkelijke leven zo goed mogelijk voortgang te laten hebben heeft het breed moderamen van de generale synode met een beroep op artikel XXX van de kerkorde een aantal noodmaatregelen vastgesteld. Deze noodmaatregelen gelden vanaf donderdag 26 maart 2020 18:00u.

Download hier de noodmaatregelen.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2020

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit