Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

GRPP ordinantie 13

Generale regelingen ordinantie 13 
Medio 2018 is door de generale synode van de Hersteld Hervormde Kerk de generale regeling voor de predikantstraktementen en predikantspensioenen (afgekort: GRPP) vastgesteld. Tevens zijn verschillende bijbehorende documenten vastgesteld. Met ingang van 1 januari 2019 hebben de GRPP en de bijbehorende documenten kracht van wet.

In de toelichting vindt u meer informatie over de GRPP en de wijzigingen die in 2018 hebben plaatsgevonden.

Algemeen
Toelichting op de GRPP


Download

Generale regeling
Generale regeling voor de predikantstraktementen
en predikantspensioenen (GRPP)Download

Bijbehorende documenten
Tabellen, zgn. ‘Bijlage bij de GRPP’ 
Ligger (model 2019)
Werkplan predikanten voor beperkte werktijd
Protocol begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid
Overeenkomst predikant als bijstand pastoraat


Download
Download
Download
Download
Download

Overige
Meer informatie over de rechtspositie van de predikant, de pensioen- en arbeidsongeschiktheidsvoorziening en fiscaliteit etc. is onder kerkvoogd te vinden.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit