Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Generale regelingen

In de generale regelingen treft de generale synode praktische uitvoeringsbepalingen om bepaalde zaken vanuit de ordinanties nader te regelen. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit