Meer over Kerkorde

Generale regelingen

In de generale regelingen treft de generale synode praktische uitvoeringsbepalingen om bepaalde zaken vanuit de ordinanties nader te regelen. 

Generale regelingen ordinantie 13 
Op 25 november 2016 is door de Generale Synode van de Hersteld Hervormde Kerk ordinantie 13 in tweede lezing vastgesteld. Hiermee is deze ordinantie aangepast aan de huidige situatie in de kerk. Door dit besluit zijn echter niet alle bepalingen en verwijzingen in de aan ordinantie 13 gelieerde generale regelingen meer actueel en in overeenstemming met de ordinantie. In de komende periode zal er gewerkt worden aan revisie van deze regelingen. Voor vragen met betrekking tot de regelingen omtrent de predikantstraktementen, de predikantspensioenen en de bijbehorende bepalingen, kunt u contact opnemen met het kerkelijk bureau.

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit