Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Handleidingen en regelingen

Algemeen
Overzicht procedures, termijnen en bekendmakingen (bij verkiezingen, doop, avondmaal, geloofsbelijdenis en huwelijk) 
Model rooster van aftreden


Download

Download

Protocol
(Seksueel) misbruik in pastorale en gezagsrelaties
Begeleiding en voorkoming arbeidsongeschiktheid predikanten


Download
Download

Handleiding
Voor het beroepingswerk
Voor de behandeling van bezwaren en geschillen
Voor het opzicht inzake tuchtprocedure  
Voor de perforatieregeling (notitie ledenadministratie)


Download
Download 
Download
Download  

Overeenkomsten
Overeenkomst combinatie gemeenten (ord. 2-8)
Overeenkomst predikant als bijstand pastoraat (ord. 13-36-1)

 

Download
Download

Plaatselijke regelingen/reglementen
Plaatselijke regeling centrale gemeente (ord. 2 Hoofdstuk II)
Plaatselijke regeling inzake het beheer (ord. 16-1-4 a en b)
Plaatselijk reglement inzake het beheer (ord. 16-1-4 c en d)

 

Download
Download
Download

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit