Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Romeinse artikelen

Op deze pagina vindt u de eigenlijke kerkorde, de zogenaamde Romeinse artikelen. Deze worden zo genoemd om dat de artikelen met Romeinse cijfers zijn genummerd. De dertig Romeinse artikelen vormen de ‘grondwet’ van de kerk. De ordinanties zijn een uitwerking hiervan.  

Download romeinse artikelen

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit