Meer over Kerkorde

Ordinanties

Op deze pagina vindt u de ordinanties die behoren bij de Romeinse artikelen. In twintig ordinanties worden de bepalingen uit deze artikelen nader uitgewerkt. Elke ordinantie bestaat uit artikelen die soms zijn geclusterd in verschillende hoofdstukken.

De aanduiding van een artikel in een ordinantie wordt als volgt gedaan: eerst wordt het nummer van de ordinantie aangegeven, vervolgens het artikel in die ordinantie en daarna het lid van het betreffende artikel. Als voorbeeld: ord. 3-5-1 verwijst naar ordinantie 3, artikel 5, lid 1.

 

Totaal overzicht in tweede lezing 
vastgestelde ordinanties

27-03-2018

Download als pdf

       
 

Ordinantie

Wijziging door
generale synode

 

1      

voor de ambtelijke vergaderingen

13-02-2008

Download als pdf

2

voor de vorming van gemeenten

03-03-2012

Download als pdf

3

voor de verkiezing van ambtsdragers

06-02-2015

Download als pdf

4

voor het apostolaat

16-03-2018

Download als pdf

5

voor het jeugdwerk en de educatie

17-06-2016

Download als pdf

6

voor de kerkdienst 

25-11-2016

Download als pdf

7

voor de opleiding en vorming

08-02-2013

Download als pdf

8

voor de Heilige Doop

27-11-2015

Download als pdf

9

voor de catechese 

27-11-2015

Download als pdf

10

voor het Heilig Avondmaal

16-06-2017

Download als pdf

11

voor het opzicht

01-05-2004

Download als pdf        

12

voor de zaken van het huwelijk en
gezinsleven

17-03-2017

Download als pdf

13

voor het pastoraat 

25-11-2016

Download als pdf

14

voor het presbyteriaat

17-03-2017

Download als pdf

15

voor het diaconaat

08-02-2013

Download als pdf

16

voor de kerkelijke financiën en goederen

15-06-2012

Download als pdf

17

voor de rechtspositie medewerkers

12-06-2015

Download als pdf

18

vervallen

08-02-2013

 

19

voor de behandeling van bezwaren
en geschillen

01-05-2004

Download als pdf

20

voor het verband met andere kerken

17-03-2017

Download als pdf

 

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit