Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Ordinanties

Op deze pagina vindt u de ordinanties die behoren bij de Romeinse artikelen. In twintig ordinanties worden de bepalingen uit deze artikelen nader uitgewerkt. Elke ordinantie bestaat uit artikelen die soms zijn geclusterd in verschillende hoofdstukken.

De aanduiding van een artikel in een ordinantie wordt als volgt gedaan: eerst wordt het nummer van de ordinantie aangegeven, vervolgens het artikel in die ordinantie en daarna het lid van het betreffende artikel. Als voorbeeld: ord. 3-5-1 verwijst naar ordinantie 3, artikel 5, lid 1.

 

Totaal overzicht in tweede lezing 
vastgestelde ordinanties (versie 16-12-2021)

Download

     
 

Ordinantie

 

1  
2
3
4
5
6
7
8
9
10 
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20

voor de ambtelijke vergaderingen
voor de vorming van gemeenten
voor de verkiezing van ambtsdragers
voor het apostolaat
voor het jeugdwerk en de educatie
voor de kerkdienst 
voor de opleiding en vorming
voor de Heilige Doop
voor de catechese
voor het Heilig Avondmaal
voor het opzicht 
voor de zaken van het
huwelijk en gezinsleven
voor het pastoraat 
voor het presbyteriaat
voor het diaconaat
voor de kerkelijke financiën en goederen
voor de rechtspositie medewerkers
vervallen
voor de behandeling van
bezwarenen geschillen
voor het verband met andere kerken

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Download
Download
Download
Download
Download

Download

Download 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit