Dagelijks Woord

Meer over Kerkorde

Ordinanties

Op deze pagina vindt u de ordinanties die behoren bij de Romeinse artikelen. In twintig ordinanties worden de bepalingen uit deze artikelen nader uitgewerkt. Elke ordinantie bestaat uit artikelen die soms zijn geclusterd in verschillende hoofdstukken.

De aanduiding van een artikel in een ordinantie wordt als volgt gedaan: eerst wordt het nummer van de ordinantie aangegeven, vervolgens het artikel in die ordinantie en daarna het lid van het betreffende artikel. Als voorbeeld: ord. 3-5-1 verwijst naar ordinantie 3, artikel 5, lid 1.

 

Totaal overzicht in tweede lezing 
vastgestelde ordinanties (versie 24-11-2022)

Download

     
 

Ordinantie

 

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11a
11b

12
13
14
15
16
17
18
19
20

voor de ambtelijke vergaderingen
voor de vorming van gemeenten
voor de verkiezing van ambtsdragers
voor het apostolaat
voor het jeugdwerk en de educatie
voor de kerkdienst 
voor de opleiding en vorming
voor de Heilige Doop
voor de catechese
voor het Heilig Avondmaal
voor het opzicht (geldig tot 01-07-2022)
voor het opzicht over personen (geldig vanaf 01-07-2022)
voor het opzicht over de kerk en haar gemeenten
(geldig vanaf 01-07-2022)
voor de zaken van het huwelijk en gezinsleven
voor het pastoraat
voor het presbyteriaat
voor het diaconaat
voor de kerkelijke financiën en goederen
voor de rechtspositie medewerkers
voor het toezicht (vervallen)
voor de behandeling van bezwaren en geschillen
voor het verband met andere kerken

Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download
Download

Download
Download
Download
Download
Download
Download

Download
Download 

     

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit