Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Organisatie

Zo oud als de kerk is, zo oud is ook de organisatie van de kerk. Oude kerkorde bepalingen geven daar al inzicht in. Organisatie is o.a. nodig  om duidelijkheid te scheppen. Om de eigen verantwoordelijkheid en zelfstandigheid van de gemeente te waarborgen: Om de eenheid van de kerk te bevorderen.
Vandaag de dag is dat niet anders. Ook in de huidige kerkorde van de Hersteld Hervormde Kerk zijn diverse bepalingen met betrekking tot de organisatie te vinden. Op dit deel van de website leest u daar het een en ander over. 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit