Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Regeling vergoeding consulenten

De afhandeling van de consulentvergoeding

De consulent speelt een belangrijke rol zodra een gemeente vacant raakt. De consulent neemt in het moderamen de functie over van de predikant door wiens vertrek de vacature is ontstaan. De taken en verantwoordelijkheden van de consulent zijn kerkordelijk geregeld. Met betrekking tot de afhandeling van de consulentvergoeding nemen de colleges van kerkvoogden een belangrijke rol in.

Ten behoeve van de afwikkeling van de uurvergoeding declareert de consulent de uren van zijn consulentwerkzaamheden bij de quaestor van de classis waartoe zijn eigen gemeente behoort. Vervolgens brengt de quaestor deze uren in rekening bij het college van kerkvoogden van de gemeente die van de diensten van de consulent gebruik maakt. Het college van kerkvoogden dient het in rekening gebrachte bedrag binnen veertien dagen over te maken naar de quaestor. En na ontvangst van dit bedrag keert de quaestor de vergoeding uit aan het college van kerkvoogden van de gemeente waar de consulent als predikant aan verbonden is.

De reiskosten en eventuele overige kosten declareert de consulent ook bij de quaestor. Ook deze kosten brengt de quaestor in rekening bij het college van kerkvoogden van de gemeente die van de diensten van de consulent gebruik maakt. En na ontvangst van dit bedrag keert de quaestor het totaalbedrag van de reiskosten en eventuele overige kosten uit aan de consulent die deze bij hem heeft gedeclareerd.

Het is belangrijk dat colleges van kerkvoogden goede notitie nemen van de regeling vergoeding consulenten zodat deze regeling op een juiste en uniforme wijze toegepast wordt. De regeling met toelichting kunt u hiernaast vinden bij de downloads.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit