Meer over Kerkvoogd

Regeling vergoeding consulenten

Hiernaast kunt u de documenten behorend bij de 'regeling vergoeding consulenten'van de Hersteld Hervormde Kerk downloaden.

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit