Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Brochures en documenten bouwcommissie

Wanneer er vanuit uw gemeenten vragen zijn over de bouw, aankoop, onderhoud of beheer van een (kerk)gebouw, kan advies worden ingewonnen bij de landelijke bouwcommissie.

Bij de samenstelling van de leden van de commissie is gelet  op de verschillende achtergronden en expertises, te weten: een architect, een makelaar, een aannemer, een deskundige op het gebied van restauratie van monumentale gebouwen, en een deskundige op het gebied van bestemmingsplannen en vergunningen etc.

Het is niet de bedoeling dat de bouwcommissie concreet plannen uitwerkt voor de plaatselijke gemeenten, maar zich met name toelegt op het meedenken en adviseren van de gemeenten. Vanzelf kunnen concrete problemen of situaties wel aan de commissie voorgelegd worden!

De bouwcommissie is te benaderen via het kerkelijk bureau.

Daarnaast zijn van de bouwcommissie de volgende brochures beschikbaar:
- Asbest in kerkelijke gebouwen.
- Beheer en onderhoud van kerkelijke gebouwen.
- Uitbreiding, restauratie en onderhoud van monumentale gebouwen.
- Veiligheid in en om de kerk
- Bouwen en uitbreiden van kerkelijke gebouwen.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit