Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Subsidieregeling DUMAVA

Subsidieregeling DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed)

Deze regeling is op 1 juli jl. gepubliceerd in de Staatscourant (zie bijlage). Onderstaande informatie is o.a. afkomstig uit de Nieuwsbrief VNG van vrijdag 8 juli.

Nieuwe subsidie verduurzamen maatschappelijk vastgoed

De nieuwe Subsidieregeling duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA) komt eigenaren van bestaand maatschappelijk vastgoed tegemoet in de kosten om te verduurzamen.

En belangrijk: ook kerkgenootschappen die eigenaar zijn van vastgoed kunnen van deze regeling gebruik maken.

Subsidie kan verkregen worden voor energieadvies, een energielabel en verduurzamingsmaatregelen. Een van de voorwaarden is dat uw maatschappelijk vastgoed is opgeleverd in 2012 of eerder.

Voor vastgoed opgeleverd na 2012 komt u alleen in aanmerking als de subsidieaanvraag ervoor zorgt dat uw vastgoed wordt afgekoppeld van de aardgasaansluiting.

Er is € 150 miljoen beschikbaar om eigenaren tegemoet te komen in de kosten.

Aanvraagperiode

Aanvragen kan vanaf maandag 3 oktober 2022 9.00 uur tot 31 december 2023 17.00 uur.

Let op: uitgifte van het beschikbare bedrag gaat op volgorde van ontvangst van de aanvragen, wacht dus niet te lang als u hiervan gebruik wilt maken.

Voorbereiding

Voor uw subsidieaanvraag heeft u minimaal eHerkenning niveau 3 nodig. Als u deze nog niet heeft, kunt u die alvast aanvragen (zie onderdeel eHerkenning).

Verder plaatst de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) naar verwachting begin augustus een concept aanvraagformulier op zijn website.

Dat geeft u meer inzicht in wat er wordt gevraagd bij het aanvragen van een DUMAVA-subsidie, zodat u uw aanvraag alvast kunt voorbereiden.

Tot de openstelling van de regeling zijn nog wel wijzigingen mogelijk in het formulier.

Meer informatie over onder meer het aanvraagproces, voorwaarden en benodigde investering is te vinden op de website van de RVO: https://www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava

eHerkenning

Bij de voorbereiding hoort dus ook het aanvragen en gebruik maken van eHerkening. De aanvraagprocedure voor eHerkenning is voor kerkelijke rechtspersonen vrij complex. Start dus op tijd om dit te regelen!

Informatie over de aanvraagprocedure van eHerkenning voor kerkelijk rechtspersonen is te vinden op de website van de HHK: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/eherkenning

Webinar

Op 13 september van14.00 tot 15.00 uur organiseert RVO een Webinar over de investeringssubsidie duurzaam maatschappelijk vastgoed. Daar komt aan bod voor wie de subsidie bedoeld is, wat vergoed kan worden en voor welk bedrag.

Ook wordt u alvast meegenomen door de aanvraagprocedure. Kunt u op 13 september niet live deelnemen? Meld u dan toch aan. U ontvangt dan na het Webinar een terugkijk-link.

Meld u aan voor het Webinar via deze link: https://www.rvo.nl/evenementen/webinar-dumava

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Rijksdienst voor ondernemend Nederland (RVO) , tel. 088 042 42 42. Ook in 2023 en volgende jaren zal geld beschikbaar zijn voor deze subsidieregeling, zie voor meer info hierover www.rvo.nl/subsidies-financiering/dumava#dumava-vanaf-2024

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit