Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Wet bestuur en toezicht rechtspersonen (WBTR)

Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) per 1 juli 2021
Op 1 juli 2021 treedt de nieuwe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WBTR) in werking. Deze wet scherpt de positie, plichten en aansprakelijkheid van bestuursleden aan en geldt expliciet voor verenigingen en stichtingen. De overheid wil met deze wet voorkomen dat wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer, zelfverrijking, misbruik van posities en andere ongewenste activiteiten verenigingen en stichtingen schaden.

De onderdelen van de WBTR zien o.a. toe op: het bestuursmodel, aansprakelijkstelling van bestuurders, belang van de organisatie, tegenstrijdigheid van belanden, etc.

De WBTR is niet van toepassing op kerkelijke rechtspersonen in de zin van artikel 2 boek 2 BW. Dit betekent dat deze wet niet van toepassing is op kerkgenootschappen, hun zelfstandige onderdelen en de lichamen waarin zij vereningd zijn. Voor een plaatselijke gemeente of diaconie geldt de WBTR dus niet.

De WBTR is vanaf 1 juli 2021 wel en automatisch van toepassing op burgerlijke rechtspersonen, zoals een kerkelijk gelieerde stichting of vereniging. Ook wanneer deze is opgericht door een gemeente, diaconie of ander kerkelijk lichaam. Bijvoorbeeld een Stichting Vermogensbeheer.

Omdat de WBTR de statuten van een stichting of vereniging 'overruled', is een statutenwijziging in de meeste situaties niet direct noodzakelijk. Maar bij een eerstvolgende statutenwijziging moeten de statuten wel aangepast worden aan de WBTR.

Op de website van de Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk is een opsomming en checklist te vinden m.b.t. het toepassingsbereik en de gevolgen van de niuewe Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen.

Voor bestuurders van een (gelieerde) stichting of vereniging is het belangrijk en noodzakelijk om goede kennis te nemen van de nieuwe wet en hier actie op te ondernemen!
 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit