Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

TEK-subsidie

TEK-regeling ook voor kerken?

Afgelopen dinsdag 21 maart 2023 is de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten energie-intensief mkb) opengegaan. Deze regeling is tot en met 2 okotber 2023 17.00 uur beschikbaar en de aanvraag dient (in 1x) gedaan te worden voor de periode november 2022 tot en met december 2023. De TEK-regeling biedt een tijdelijke tegemoetkoming voor mkb-ondernemingen waarvan de energiekosten minimaal 7% uitmaken van de totale omzet. Als omzet wordt in dit geval gezien de met BTW belaste omzet. De inkomsten zoals VVB, legaten en rendement op beleggingen mogen buiten beschouwing gelaten worden.

Deze regeling is op het eerste gezicht maar beperkt passend voor kerken. Het meest in oog springend zijn gemeenten die hun kerk of gebouw (flink) verhuren. Tevens moet de aanvrager de Europese toets voor MKB doorlopen, beschikken over E-herkinning niveau 3 en er moet sprake zijn van aantoonbaar economisch verkeer. Meer informatie is te vinden op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

En ook belangrijk om te weten: het gaat om een voorschot en dus wordt pas achteraf bij de eindbeschikking de balans opgemaakt. Bij een lager percentage dan 7% van de totale omzet moet het voorschot dus worden terug betaald. Kortom, ook hiervoor geldt: bezint eer gij begint!

Mochten kerk die aanvragen ook een toekenning krijgen, dan horen wij dit graag terug, want dan kunnen wij ook andere kerken hiermee adviseren.

Op zoek naar aanvullende financiering voor de gestegen energiekosten? Kijk dan ook eens goed naar de andere mogelijkheden die het CIO-K eind december onder de aandacht bracht.

Bron: VKB-Nieuwsbrief

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit