Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Geldwerving

Een van de belangrijkste taken van het college van kerkvoogden is het zorgdragen voor de geldwerving (ordinantie 16-1-3). De Bijbel leert ons dat geven van geld ook een zaak van het hart is. Dit laat ook de verantwoordelijkheid van het college van kerkvoogden zien om het beschikbaar gestelde geld op een getrouwe wijze te besteden.

In dit onderdeel is informatie te vinden die betrekking heeft op de geldwerving in de gemeente.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit