Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Energie voor kerken (collectieve inkoop)

Energie voor kerken
Energie voor Kerken (EvK) is een collectief inkoopproject van energie voor kerken, opgericht door het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V.

De missie van EvK is om  voor haar deelnemers een zo scherp mogelijke energieprijs te realiseren. De juiste kwaliteitseisen en de te nemen risico’s worden daarbij in acht genomen.
Daarnaast wil Energie voor Kerken de juiste balans creëren tussen de vier MVO pijlers: duurzame organisatie, duurzame relaties, transparantie en samen verduurzamen. Onder duurzame ontwikkeling wordt verstaan de ontwikkeling die aansluit op de behoeften van dit moment zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen. Vanuit de commissie betekent dit dat breder wordt nagedacht over duurzame opwek van energie dan het kopen van groen certificaten, zoals op dit moment wordt gedaan.

Doelstellingen van EvK

 • Een continue groei van de omvang van het collectief nastreven om zo een scherpere prijs te realiseren bij energieleveranciers.
 • Een risicomijdende pro-actieve inkoopstrategie volgen, waarbij op verschillende momenten in de energiemarkt voor toekomstige jaren geklikt wordt.
 • Ontzorging van de deelnemers, door een groot deel van de administratie over te nemen en een vraagbaak te zijn bij onduidelijkheden.
 • In gesprek blijven met alle betrokkenen om de keten transparant te houden.
 • Energiecontracten met gunstige voorwaarden realiseren, onder andere met betrekking tot de bandbreedte, de betalingstermijn en verzamelfacturen.
 • Nastreven van een eenvoudig facturatiesysteem.
 • Openheid met betrekking tot (deelname)kosten, betalingen en overige geldstromen.
 • Kerken ondersteunen bij het oppakken van energiebesparing en verduurzaming, door zaken als de Toolkit Duurzaam Kerkbeheer en het benchmarken van het energieverbruik van kerkgebouwen.
 • De rol van ketenverantwoordelijke opnemen en na blijven denken hoe de invloed van processen, producten en diensten op het milieu en de samenleving  kan worden verminderd. 

Een groot aantal kerken en kloosters hebben hun gebouwen al ondergebracht in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al ruim 7.500 gas en elektra aansluitingen deel aan Energie voor Kerken. Nieuwe deelnemers kunnen zich maandelijks aanmelden. Aanmelden kan via de website www.energievoorkerken.nl

Wat ziet het collectief als kerkelijk gebouw? Onderstaand een opsomming welke type gebouwen opgenomen mogen worden in het collectief contract:

 • Kerk
 • Pastorie
 • Zalencentrum
 • Particuliere woning in het bezit van de kerk
 • Verenigingsgebouwen
 • Kapel
 • Begraafplaats

Handleiding 'Energie besparen'
De handleiding ´Energie besparen´ is een uitgave van de provincie Noord-Holland. De handleiding is opgesteld om kerken te ondersteunen bij het nemen van verantwoorde energie duurzame maatregelen. Het stappenplan in de handleiding helpt kerken op weg om zelfstandige maatregelen te nemen zonder direct een adviseur in te schakelen.

Groene kerken
De Groene kerken actie wil, door middel van een toolkit en het aanbieden van een netwerk, kerken en gemeenten op weg  helpen hun gebouwen te verduurzamen. Ook worden er op de website (www.groenekerken.nl) handige tips gedeeld op het gebied van (duurzaam) energie- en bouwkundig beheer. Ook is hier een overzicht te vinden van ‘groene kerken’ in Nederland. Gemeenten die actief aan de slag willen op het gebied van duurzaamheid kunnen deze informatie raadplegen op: www.groenekerk.nl. Door de ‘Groenekerkactie’ wordt ook een nieuwsbrief uitgegeven. U kunt zich hier desgewenst voor aanmelden.

In de toolkit staan tips en adviezen voor kerken om stappen tot verduurzaming te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan  duurzaam verbouwen, isoleren van het kerkgebouw, omgaan met monumentale kerkgebouwen, investeren in zonnepanelen, afvalscheiding etc. De toolkit is te vinden op de website www.groenekerken.nl of direct te banderen via: https://toolkit.groenekerken.nl/

 • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit