Meer over Kerkvoogd

Energie voor kerken

Het collectief Energie voor Kerken is een initiatief van het CIO-K (Commissie Kerkelijke Gebouwen van het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken) in samenwerking met het energieadviesbureau Hellemans Consultancy B.V.
Kerken kunnen al hun gebouwen onderbrengen in het collectief om zo flink te besparen op de energiekosten. Inmiddels nemen al ruim 7.000 gas en elektra aansluitingen deel aan Energie voor Kerken.

Doelstellingen EvK
1.
Een continue groei van de omvang van het collectief nastreven om zo een scherpere prijs te realiseren bij energieleveranciers.
2. Een risicomijdende pro-actieve inkoopstrategie volgen, waarbij op verschillende momenten in de energiemarkt voor toekomstige jaren geklikt wordt.
3. Ontzorging van de deelnemers, door een groot deel van de administratie over te nemen en een vraagbaak te zijn bij onduidelijkheden.
4. In gesprek blijven met alle betrokkenen om de keten transparant te houden.
5. Energiecontracten met gunstige voorwaarden realiseren, onder andere met betrekking tot de bandbreedte, de betalingstermijn en verzamelfacturen.
6. Nastreven van een eenvoudig facturatiesysteem.
7. Openheid met betrekking tot (deelname)kosten, betalingen en overige geldstromen.
8. Kerken ondersteunen bij het oppakken van energiebesparing en verduurzaming, door zaken als de Toolkit Duurzaam Kerkbeheer en het benchmarken van het energieverbruik van kerkgebouwen.
9. De rol van ketenverantwoordelijke opnemen en na blijven denken hoe de invloed van processen, producten en diensten op het milieu en de samenleving  kan worden verminderd. 

Meer informatie via: http://energievoorkerken.nl/

  • © hersteld hervormde kerk 2018

Ontwerp en realisatie:

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit