Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Giftenaftrek vrijwilligersvergoeding

Als vrijwilliger bij een ANBI (w.o.de plaatselijke gemeenten binnen de Hersteld Hervormde Kerk) is het onder voorwaarden mogelijk om de vrijwilligersvergoeding (of kostenvergoeding) als gift af te trekken op het inkomen in de betreffende aangifte inkomstenbelasting. Er zijn twee situaties denkbaar met daaraan gekoppeld de belangrijkste voorwaarden:

1. De vrijwilliger ziet af van een vergoeding voor de vrijwilligerswerkzaamheden.
- De gemeente heeft een regeling getroffen waardoor de vrijwilliger in aanmerking komt voor een vergoeding die binnen de kaders past van de vrijwilligersregeling.
- De financiële situatie van de gemeente is zodanig dat de vergoeding ook uitbetaald kan worden.
- De gemeente heeft de bedoeling om de vergoeding daadwerkelijk uit te betalen.
- De vrijwilliger moet zelf kunnen bepalen dat hij de vergoeding niet wil ontvangen, maar aan de gemeente schenkt.
- De instelling moet een verklaring afgeven dat de vrijwilliger zich ingezet heeft

2. De vrijwilliger maakt kosten en krijgt daarvoor geen vergoeding van de kerk of ziet af van deze vergoeding.
- De vrijwilliger mag de kosten normaliter declareren
- De gemeente kan de kosten niet vergoeden maar de vrijwilliger kan daar wel aanspraak op maken en doet dat niet.

Kosten die volgens maatschappelijke opvattingen vergoed horen te worden, zijn bijvoorbeeld:
- reiskosten
- portokosten
- kosten voor enveloppen, papier of inkt
- auto- en taxikosten (voor autokosten geldt een vast bedrag € 0,19)

Voor nadere informatie en om brief van de Belastingdienst na te lezen verwijzen we naar de website van de Belastingdienst, www.belastingdienst.nl met als zoekterm: vrijwilligersvergoeding en giften

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit