Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Administratief

In dit onderdeel van de website wordt informatie verstrekt en worden voorbeelden en brochures beschikbaar gesteld die betrekking hebben op het voeren van de kerkelijke administratie en archivering. Ook zijn hier alle documenten te vinden die betrekking hebben en gebruikt kunnen worden ten behoeve van het beroepingswerk.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit