Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Collecterooster

Tijdens de erediensten wordt gecollecteerd voor diaconale doeleinde, het plaatselijk kerkenwerk, de eigen gemeente en ook voor ondersteuning van het landelijk kerkenwerk van de Hersteld Hervormde Kerk. Met betrekking tot de landelijke collecten houden de meeste gemeenten zich aan het landelijke collecterooster dat de Hersteld Hervormde Kerk aanbiedt.

Het collecteroosters met de landelijke collectes biedt een jaarplanning van de collecten. Het rooster kan ook gebruikt worden om alle collectes die in de gemeente gehouden worden in te delen.

Voorafgaand aan de te houden collectes ontvangt u een kerkbodeartikel en/of foldermaterialen om de landelijke collecten onder de aandacht van de gemeenteleden te brengen.

De IBANrekeningnummer t.b.v. de afdraqcht van de landelijke collectes zijn:
Evangelisatie: IBAN/rekening NL59 RABO 0141 4580 70
ten name van HHK Commissie Evangelisatie te Veenendaal;
Jeugdwerk: IBAN/rekening NL73 RABO 0342 0605 11
ten name van HHJO te Veenendaal;
Opleiding predikanten: IBAN/rekening  NL81 RABO 0141 4580 62
ten name van HHK Commissie Opleiding;
Fonds noodlijdende gemeenten en personen: IBAN/rekening NL83 RABO 0341 6682 57
ten name van Hersteld Hervormde Kerk kerkelijk bureau te Veenendaal;
Zending: IBAN/rekening NL61 RABO 0113 2182 30
ten name van Zending Hersteld Hervormde Kerk, Veenendaal.
Israël: IBAN/rekening NL91 RABO 0191 9482 25
ten name van Hersteld Hervormde Kerk kerkelijk bureau te Veenendaal;

Vermeld bij de omschrijving a.u.b. de volgende zaken:
- de naam van de gemeente;
- de datum van de collecte;
- de naam van de collecte (evangelisatie, jeugdwerk, opleiding, FNGP, zending of Israël).

Het vermelden van deze gegevens is belangrijk voor een correcte administratieve verwerking.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit