Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Energiekosten verduurzaming tegemoetkoming

Notitie besparing energie in kerkgebouwen
In de commissie kerkelijke gebouwen (CIO-K) is het initiatief genomen om enkele adviezen op te stellen over mogelijkheden voor besparing van energie in kerk(elijke) gebouwen. De notitie "besparing energie in kerkgebouwen" treft u aan bij de downloads rechts op deze pagina.

Brochure Kerkorgels en binnenklimaat
In de notitie wordt verwezen naar een brochure van de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE). In deze brochure vindt u belangrijke informatie over kerkorgels en binnenklimaat. Deze brochure treft u aan bij de downloads rechts op deze pagina.

Energieplafond en kerken
Door de overheid is een prijsplafond ingesteld om de stijging van de energiekosten te beperken. In een nieuwsbericht over dit onderwerp stond het volgende: Kleinverbruikers: Het prijsplafond zal gelden voor alle kleinverbruikers. Naast huishoudens gaat het om zzp’ers, winkels, verenigingen, kleine maatschappelijke organisaties en een deel van het kleine mkb. Hiervan kunnen dus ook kerkbesturen gebruik maken die kleinverbruiker zijn. Daarnaast is een motie aangenomen om extra aandacht te geven aan de compensatiemogelijkheden om vrijwilligersorganisaties en religieuze instellingen tegemoet te komen. De verwachting is dat de regering hierover de Kamer in november a.s. zal laten weten. CIO-K onderhoudt hierover, samen met andere organisaties, contacten met de overheid.  Zodra hierover meer bekend is, zal hierover worden bericht. De informatie is hier te vinden: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/10/04/vanaf-1-januari-lagere-energierekening-door-verruimd-prijsplafond

Update 19-12-2022 Prijsplafond:
Kerkbesturen die voor hun (kerk)gebouwen een kleinverbruikersaansluiting hebben, vallen onder de regeling voor het prijsplafond voor gas en elektriciteit. Dat betekent dat zij tot een bepaald verbruik niet meer betalen dan een maximale prijs: tot een verbruik van 1200 m3 gas betaalt u € 1,45 per m3 gas, tot 2900 kilowattuur (kWh) € 0,40 per kWh elektriciteit. Dit betekent een korting op de energierekening. Zie voor meer informatie : https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannenkabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit 

Extra compensatiemogelijkheden en ontzorgingsprogramma vanuit gemeenten en provincies
Vanaf het voorjaar van 2023 krijgen gemeenten en provincies structureel extra middelen om publieke en maatschappelijke voorzieningen te compenseren voor hoge kosten. Het kabinet stelt hiervoor in totaal zo’n 300 miljoen Euro beschikbaar. Let wel: gemeenten en provincies kunnen voor het jaar 2023 zelf keuzes maken om lokaal aanvullende maatregelen te nemen waar dat nodig blijkt. Zie voor meer informatie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/koopkracht/plannenkabinet-met-prijsplafond-voor-gas-en-elektriciteit Het verdient aanbeveling om hierover navraag te doen bij uw gemeente of provincie. Hierbij kan vooral worden gedacht aan maatschappelijke en culturele activiteiten in uw kerkelijke gebouwen en aan diaconale activiteiten zoals warme huiskamers, maaltijden en inloop.
Ook bestaat er een Ontzorgingsprogramma maatschappelijk vastgoed. Deze regeling wordt door de provincies uitgevoerd en is bedoeld voor “kleine maatschappelijk vastgoedeigenaren”. De precieze voorwaarden verschillen per provincie. Zie voor meer informatie – per provincie - https://www.rvo.nl/onderwerpen/verduurzaming-utiliteitsbouw/maatschappelijkvastgoed/ontzorgingsprogramma#provinciale-programma%E2%80%99s 

Energiecrisis en erfgoed
De Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed (RCE) heeft een webdossier geopend: ‘energiecrisis en erfgoed’. Hier zijn praktische tips voor energiebesparing en praktijkvoorbeelden van verduurzaming van monumentale gebouwen te vinden: https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/energiecrisis-en-erfgoed

Handleiding 'Energie besparen'
De handleiding ´Energie besparen´ is een uitgave van de provincie Noord-Holland. De handleiding is opgesteld om kerken te ondersteunen bij het nemen van verantwoorde energie duurzame maatregelen. Het stappenplan in de handleiding helpt kerken op weg om zelfstandige maatregelen te nemen zonder direct een adviseur in te schakelen. Deze handleiding treft u aan bij de downloads rechts op deze pagina.

Groene kerken
De Groene kerken actie wil, door middel van een toolkit en het aanbieden van een netwerk, kerken en gemeenten op weg  helpen hun gebouwen te verduurzamen. Ook worden er op de website (www.groenekerken.nl) handige tips gedeeld op het gebied van (duurzaam) energie- en bouwkundig beheer. Ook is hier een overzicht te vinden van ‘groene kerken’ in Nederland. Gemeenten die actief aan de slag willen op het gebied van duurzaamheid kunnen deze informatie raadplegen op: www.groenekerk.nl. Door de ‘Groenekerkactie’ wordt ook een nieuwsbrief uitgegeven. U kunt zich hier desgewenst voor aanmelden.

In de toolkit staan tips en adviezen voor kerken om stappen tot verduurzaming te zetten. Hierbij kan gedacht worden aan  duurzaam verbouwen, isoleren van het kerkgebouw, omgaan met monumentale kerkgebouwen, investeren in zonnepanelen, afvalscheiding etc. De toolkit is te vinden op de website www.groenekerken.nl of direct te banderen via: https://toolkit.groenekerken.nl/

Webinars
Op 31 oktober en 2 november 2022 organiseerde het project “Groene Kerken” een webinar over “quick wins” energiebesparing in kerken. Deze webinars zijn terug te vinden https://www.groenekerken.nl/webinars/.

Op 7 december jl. organiseerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een webinar over “verduurzaming van kerkgebouwen én nu energiebesparen”. Wilt u deze terugkijken, dan treft u hier de opname. Op de website van deze Rijksdienst is meer informatie te vinden. Zie hiervoor https://www.cultureelerfgoed.nl/onderwerpen/duurzaamheid/energiecrisis-en-erfgoed

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit