Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Georganiseerd overleg

Alvorens wordt overgegaan tot vaststelling of wijziging van de regeling inzake de  predikantstraktementen, de  predikantspensioenen of  andere daarmee verband houdende uitkeringen, vindt vooraf overleg plaats in het georganiseerd overleg.
Het georganiseerd overleg bestaat uit afgevaardigden namens de colleges van kerkvoogdijen (zowel vrij beheer als aangepast beheer), namens de dienstdoende predikanten, namens de kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen, namens het breed moderamen van de generale synode, namens de commissie toezicht en financiën, en namens het kerkelijk bureau.

Voorzitter:
Gedelegeerde namens het breed moderamen van de generale synode:
Ds. R.P. van Rooijen
Wijnbergenerve 9
8097 SX  Oosterwolde Gld

Gedelegeerde namens de dienstdoende predikanten:
Ds. B.D. Bouman
Buitendams 217
3317 BD Hardinxveld-Giessendam

Ds. J.L. Schreuders
Lange Dam 4
8321 XV Urk

Gedelegeerde namens de colleges van kerkvoogden als bedoeld in ordinantie 16-1-4 a en b:
P.J.P. Leenman
De Wolken 10
2957 HS  Nieuw-Lekkerland

Gedelegeerde namens de colleges van kerkvoogden als bedoeld in ordinantie 16-1-4 c en d:
A.W. Bruggeman
Steenkreek 10
3253 EG  Ouddorp

Gedelegeerde namens de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 17:
R. Landwaart
Dorpsweg 42
3738 CG  Maartensdijk

Gedelegeerde namens de commissie toezicht en financiën:
R.O. de Boer
Oude Rijksweg 464
7954 GD Rouveen

S.L. Visser
Vissersdijk 20
3241 EC Middelharnis

Adviserend lid (directeur kerkelijk bureau):
J. ten Klooster

Correspondentieadres:
J.M. Janssen
p/a Vendelier 51 d
3905 PC Veenendaal
0318-505541
bureau@hersteldhervormdekerk.nl

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit