Meer over Kerkvoogd

Taak

Alvorens wordt overgegaan tot vaststelling of wijziging van de regeling inzake de  predikantstraktementen, de  predikantspensioenen of  andere daarmee verband houdende uitkeringen, vindt vooraf overleg plaats in het georganiseerd overleg.
Het georganiseerd overleg bestaat uit afgevaardigden namens de colleges van kerkvoogdijen (zowel vrij beheer als aangepast beheer), namens de dienstdoende predikanten, namens de kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen, namens het breed moderamen van de generale synode, namens de commissie toezicht en financiën, en namens het kerkelijk bureau.

Voorzitter:
ds. R.P. van Rooijen
Wijnbergenerve 9
8097 SX  Oosterwolde Gld

D. de Blois
Hoogeveenseweg 12
2391 NR Hazerswoude-Dorp

Ds. B.D. Bouman
Keijzerstraat 16
3251 AN Stellendam

A.W. Bruggeman
Steenkreek 10
3253 EG Ouddorp

R. Landwaart
Dorpsweg 42
3738 CG Maartensdijk

Ds. J.L. Schreuders
Lange Dam 4
8321 XV Urk

S.L. Visser
Hoflaan 46
3241 GK Middelharnis

P.G. Willemsen
Cornelis Martelinglaan 14
3871 WD Hoevelaken

Adviserend lid:
J. ten Klooster
Meinwerkstraat 22
3881 BX  Putten

Correspondentieadres:
J.M. Janssen
p/a Vendelier 51 d
3905 PC Veenendaal
0318-505541
bureau@hersteldhervormdekerk.nl

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2019

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit