Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Georganiseerd overleg

Alvorens wordt overgegaan tot vaststelling of wijziging van de regeling inzake de  predikantstraktementen, de  predikantspensioenen of  andere daarmee verband houdende uitkeringen, vindt vooraf overleg plaats in het georganiseerd overleg.
Het georganiseerd overleg bestaat uit afgevaardigden namens de colleges van kerkvoogdijen (zowel vrij beheer als aangepast beheer), namens de dienstdoende predikanten, namens de kerkelijk werkers en kerkelijke functionarissen, namens het breed moderamen van de generale synode, namens de commissie toezicht en financiën, en namens het kerkelijk bureau.

Voorzitter:
Gedelegeerde namens het breed moderamen van de generale synode:
Ds. R.W. Mulder

Gedelegeerde namens de dienstdoende predikanten:
Ds. B.D. Bouman
Ds. J.L. Schreuders

Gedelegeerde namens de colleges van kerkvoogden als bedoeld in ordinantie 16-1-4 a en b:
P.I. Fase

Gedelegeerde namens de colleges van kerkvoogden als bedoeld in ordinantie 16-1-4 c en d:
A.W. Bruggeman

Gedelegeerde namens de kerkelijk werkers als bedoeld in ordinantie 17:
R. Landwaart

Gedelegeerde namens de commissie toezicht en financiën:
R.O. de Boer
W. van Grootheest

Adviserend lid (directeur kerkelijk bureau):
J. ten Klooster

Correspondentieadres:
J.M. Janssen
p/a Vendelier 51 d
3905 PC Veenendaal
0318-505541
bureau@hersteldhervormdekerk.nl

 

 

 

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit