Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Collecteren - digitaal

Overzicht van digitale collectemogelijkheden

Een vraag die regelmatig gesteld werd in de afgelopen periode is: ’Wat zijn de digitale mogelijkheden om onze collecte inkomsten op peil te houden?’ Hieronder een aantal adviezen en mogelijkheden:

  1. Neem geen overhaaste beslissing en zoek het niet gelijk in dure investeringen of ingewikkelde betaaloplossingen.
  2. Zorg voor een goede en duidelijke communicatie richting de gemeenteleden. Een goede communicatie is cruciaal!
  3. Maak (op termijn) de financiële gevolgen inzichtelijk. Ook wat betreft investeringen die gedaan zijn om de kerkdiensten digitaal doorgang te laten vinden. En breng dit (op termijn) onder de aandacht van de gemeenteleden.
  4. De meest eenvoudige, direct inzetbare en tegelijk goedkoopste oplossing is om gemeenteleden te vragen hun collectegelden (periodiek) over te maken op het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij, diaconie, of zendingscommissie (zendingsbussen) etc.
  5. Gemeenten die gebruik maken van het websiteformat en gemeenteplatform van de HHK kunnen op een eenvoudige wijze iDeal (met behulp van Mollie) in hun website integreren. De handleiding is beschikbaar op de landelijke website van de HHK: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/gemeenten-website-platform (bij de downloads). Een voorbeeld van hoe dit eruit komt te zien is te vinden op de website van de HHG Veenendaal: https://www.hhveenendaal.nl/preken-luisteren
  6. De meeste gemeenten maken gebruik van het ledenprogramma Scipio. De leverancier van Scipio (www.hagru.nl) biedt ook de ‘Scipio App’ aan met een gratis digitale collectemogelijkheid. Maar let wel, de app biedt meer (mooie) opties dan alleen het digitaal te collecteren. Voor gebruik van die mogelijkheden dient een goede (beleids)doordenking vooraf te gaan.
  7. In de afgelopen periode is de Givt app (www.givtapp.net) ook veel in het nieuws geweest. Onder andere via een artikel in het Reformatorisch Dagblad (https://www.rd.nl/kerk-religie/kerk-bepaalt-zelf-invulling-van-collecte-op-afstand-1.1642887). Naast de mogelijkheid van ‘geven op afstand’, biedt deze app ook de mogelijkheid om gebruikt te worden bij de collecten tijdens de diensten in de kerk.
     

Al met al, er zijn voldoende goede en betrouwbare oplossingen, maar denk ook goed na over de noodzaak en inzetbaarheid op de lange(re) termijn. Deel uw ervaringen en tips met het kerkelijk bureau. Dan kunnen wij hier mogelijk andere gemeenten mee van dienst zijn. Gebruik hiervoor het e-mailadres: kerkvoogd@hhk.nl

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit