Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Dagdelen

Dagdelen

In de generale regeling voor de Predikantstraktementen worden de dagdelen voor een predikant niet nader gespecificeerd in een aantal uren. In de kerkorde en kerkelijk regelingen wordt uitsluitend gesproken over dagdelen en halve dagen. Een predikantsplaats met een volledige/fulltime werktijd heeft een omvang van 12 (twaalf) dagdelen. De term dagdelen is meer bedoeld als rekenkundige grootheid om het traktement en de omvang van de predikantsplaats vast te stellen. Een dagdeel zou 3 uur kunnen zijn maar ook 4 uur. En twee (korte) avonden zouden samen 1 dagdeel kunnen vormen. In goed overleg tussen de kerkenraad en de predikant worden de taken en werkzaamheden overeengekomen. De werkdruk is logischerwijs in de wintermaanden veel hoger dan in de zomerperiode. Dit vraagt dus ook aanpassing en soepelheid.

De regelingen van de kerk geven geen dus geen specifieke invulling van het aantal uren per dagdeel. Wel geeft de kerkorde in ordinantie 13 artikel 2 aan welke taken de predikant behoort te verrichten. Een inschatting van de omvang van het dienstwerk van een predikant kan echter niet anders dan door helder te hebben welke taken de predikant verricht en welke tijd hij hiervoor (nodig) heeft. Dit geldt zeker voor een predikantsplaats voor beperkte werktijd (deeltijd). Als indicatie wordt een dagdeel daarom gesteld op 3,5 uur.

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit