Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Nieuwe Arbowet per 1 juli 2017

Per 1 juli 2017 is de nieuwe Arbowet van kracht. Dit heeft mogelijk consequenties voor gemeenten die op basis van een arbeidsovereenkomst een kerkelijk werker of kerkelijke functionaris (bv. koster) in loondienst hebben. De belangrijkste wijziging is dat het vanaf 1 juli 2017 weer verplicht is om een basiscontract bij een arbodienst af te sluiten. De nieuwe Arbowet is ingegaan op 1 juli 2017. Werkgevers en arbodienstverleners krijgen tot 1 juli 2018 de tijd om de contracten aan te passen. Aanpassen kan door middel van een aanvulling op het bestaande contract of door een nieuw contract af te sluiten. Alle nieuwe contracten moeten direct per 1 juli 2017 voldoen aan de wettelijke vereisten. Meer informatie over deze wijzigingen is te vinden op het Arboportaal van de overheid. Zie voor meer informatie de brochure ‘Veiligheid in en om de kerk’. Deze is te downloaden op de website. U kunt hiervoor ook contact opnemen met het kerkelijk bureau (bureau@hhk.nl).

Zie ook: https://www.hersteldhervormdekerk.nl/hhk/kerkvoogd/gebouwen/arbowet-en--voorschriften

direct contact

verstuur bericht
  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit