Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vrijwilligersvergoeding

Verhoging vrijwilligersvergoeding 2019
In verband met het grote maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk heeft het kabinet besloten om de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers te verhogen. Vanaf 1 januari 2019 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 170 per maand of maximaal € 1.700 per jaar. Nu is deze vergoeding nog € 150 per maand of maximaal € 1.500 per jaar. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen.

Alle informatie over de vrijwilligersvergoeding is te raadplegen via deze link.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit