Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersvergoeding
Per 1 januari 2024 kunnen vrijwilligers (vanaf 21 jaar) een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 5,50 per uur tot maximaal € 210 per maand en tot maximaal € 2.100 per jaar. Zowel de vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Deze vergoeding hoeft niet aan de Belastingdienst doorgegeven te worden

Alle informatie over de vrijwilligersvergoeding is te raadplegen via deze link.

Zie ook de informatie over de regeling 'Giftenaftrek vrijwilligersvergoeding'

  • © hersteld hervormde kerk 2024

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit