Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersvergoeding
In verband met het grote maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk heeft het kabinet besloten om de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers te verhogen. Per 1 januari 2023 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 5 per uur tot maximaal € 190 per maand en tot maximaal € 1.900 per jaar. Zowel de vergoeding per uur, per maand als per jaar mag niet hoger zijn dan de genoemde bedragen. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Deze vergoeding hoeft niet aan de Belastingdienst doorgegeven te worden

Alle informatie over de vrijwilligersvergoeding is te raadplegen via deze link.

  • © hersteld hervormde kerk 2023

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit