Dagelijks Woord

Meer over Kerkvoogd

Vrijwilligersvergoeding

Vrijwilligersvergoeding
In verband met het grote maatschappelijke belang van het vrijwilligerswerk heeft het kabinet besloten om de maximale onbelaste vergoeding voor vrijwilligers te verhogen. Per 1 januari 2022 kunnen vrijwilligers een belastingvrije vergoeding krijgen van maximaal € 5 per uur tot maximaal € 180 per maand en tot maximaal € 1.800 per jaar. Vrijwilligers betalen over de vergoeding geen belasting en premie volksverzekeringen. Ook de organisatie waarvoor de vrijwilliger werkt, betaalt hierover geen premies werknemersverzekeringen. Deze vergoeding hoeft niet aan de Belastingdienst doorgegeven te worden

Alle informatie over de vrijwilligersvergoeding is te raadplegen via deze link.

  • © hersteld hervormde kerk 2022

Heeft u vragen over het geloof?

Open Sluit